Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Design, build and command your fleet of spaceships! Navalia allows you to freely design ships for your fleet, lead them in battle against formidable foes and gradually conquer the galaxy. Unleash your creativity with the innovative Navalia ship editor and bring your creations into battle!
Đánh giá
Đánh giá chung:
Trái chiều (34) - 47% trên 34 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (47% trên 34) Trước nay
Ngày phát hành:
2 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Navalia

Mua Finnish Indie Dev Pack BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Qbeh-1, Navalia

-25%
$17.23
 

Về trò chơi này

Navalia is a real time strategy game in which you are the commander of a spaceships fleet, tasked with protecting the home system from formidable enemies and expanding your dominance of the galaxy. Through your conquest you earn resources and experience that help you expand your fleet, research new ship parts and ultimately conquer the galaxy.

Travel across the galaxy to defeat enemies, amass resources, and discover new ways to improve your battle tactics and enhance your fleet. Customize your fleet with a high degree of freedom for an incredibly fun shipbuilding experience!

Utilize the ship editor and unleash your creativity with a powerful tool allowing you to create new ships or improve the old ones.

Strategically wage large scale battles with hundreds of procedurally generated enemy units.

See the ships you carefully designed fight in large-scale battles with up to hundreds of procedurally generated enemies.

Beautiful minimalistic graphics with zoom options allowing you to view the entire star system or zoom in and see individual ship parts working

Navalia was developed by a one man studio in Helsinki, Finland.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i3 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated AMD or Nvidia GPU with at least 1 GB of VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 560 or equivalent
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...