Step into an online Game Show! Trivia has never been so much fun. Featuring thousands questions, on a variety of genres/topics. Experience Trivia like never before. Play with or without VR.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
2 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Quiz Night Tonight!

 

Về trò chơi này

Play with or without VR.


Step into an online GameShow! Trivia has never been so much fun. Featuring thousands questions, on a variety of genres/topics. Experience Trivia like never before.

Game Modes: Trivia : This your standard trivia, where players will attempt to answer questions as fast as they can. Each player gets 10 seconds to answer, the quicker they answer the more points they earn for each correct answer. This mode also features mini game events after x amount of questions. The mini games are Ball Room, and a Jigsaw puzzler.

Ball Room, will have you competing to hit as many targets as possible within the time limit. Jigsaw puzzler will require you to complete the puzzles as fast as possible.

Knowledge Race: This game mode is based off of board game like mechanics. Players will race towards a finish line, only advancing forward by answering correct trivia questions. But watch out for traps!

Online: Trivia is 1-6 players, Knowledge Race is 1-4.

Local Co op: 1-4 players.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 480
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Đồ họa: GTX 970(for VR )

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...