Kickoff Legends is a multi-player, cross-platform football team management game. It's a real time football multi-player game that is fast and fun. Matches are played in real time. Any platform against any platform!
Đánh giá chung:
Trái chiều (33) - 60% trên 33 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Kickoff Legends

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi nàyKickoff Legends is a multi-player, cross-platform football management game.
Matches are be played in real time. Any platform against any platform.

As an owner of a team you are in charge of signing, training and developing your team. Once you have qualified for a league the real competition begins.

During the match you are in charge of the team, not the players, you have to instruct your players. Make sure you give them the right instruction at the right time, did your opponent change their passing strategy, make sure your defence adapts. Are you ahead against a stronger opponent? Tell your players to hold on to the ball and ride out the game.

Has a player on a different team caught your eye? Make him an offer he can't refuse to pry him out of your opponents lineup.

Kickoff Legends is fast and fun with new features deployed twice a week. Join the ride now!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: x86-64
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD4500
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Internet connection is required to play the game.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX El Capitan
  • Bộ xử lý: x86-64
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD4500
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Internet connection is required to play the game.
  Khuyến nghị:
  * Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.
   Tối thiểu:
   • HĐH: Ubuntu 16.04
   • Bộ xử lý: x86-64
   • Bộ nhớ: 256 MB RAM
   • Đồ họa: Intel HD4500
   • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
   • Ghi chú thêm: Internet connection is required to play the game.
   Khuyến nghị:

   Đánh giá của khách hàng

   Loại đánh giá


   Phương thức mua


   Ngôn ngữ


   Khoảng ngày
   Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

   Hiện đồ thị   Thời gian chơi
   Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


   Không có tối thiểu đến Không có tối đa
   Hiển thị:
   Hiện đồ thị
    
   Ẩn đồ thị
    
   Bộ lọc
   Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
   Thời gian chơi:
   Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
   Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
   Đang tải đánh giá...