Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Delve into a dark adventure following the boy with a prosthetic face and a tragic past. Unravel the sinister mysteries of Sally's world to find the truth that lies hidden beneath the shadows.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (441) - 96% trên 441 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (8,236) - 96% trên 8,236 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Sally Face, Episode One: Strange Neighbors

Mua Sally Face - COMPLETE GAME

Bao gồm 2 vật phẩm: Sally Face, Episode One: Strange Neighbors, Sally Face - Season Pass

$14.98
 

Đánh giá

“Wholly unique gaming experience that has to be played to be believed”
AdventureGamers

“A psychological horror masterpiece”
Nerdvanamedia

“Positively oozes personality”
ScaredToPlay

Về trò chơi này

A DARK MYSTERY IS UNFOLDING...


Delve into an unsettling adventure following the boy with a prosthetic face and a tragic past. In the first episode, Strange Neighbors, Sally Face and his father move into an apartment filled with odd tenants and an unfortunate crime scene. Little did they know what misfortune still awaits...

Unravel the sinister mysteries of Sally's world to find the truth that lies hidden beneath the shadows.

FEATURES


 • Intriguing narrative will linger in your thoughts
 • Speak with the dead, using handheld video game system, the Gear Boy
 • Handcrafted by a solo dev: including art, design and music
 • Inspired by 1990s cartoons and personal nightmares
 • Bizarre characters, ponies, headbanging and more

EPISODES


The game is composed of five episodes in total. The first episode offers a short introduction to Sally Face, which the subsequent episodes greatly expand upon.

GAMEPLAY


In this story-driven adventure game, players will interact with Sal's world and his nightmares. The main path typically requires casual effort. However, there are hidden layers to be uncovered that will invoke a bit of head-scratching, for those players up to the challenge.For Support, email me at portablemoose@gmail.com

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Strong Language, Violence, Blood and Gore

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS X 10.8
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04.5 LTS
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

73 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...