In this puzzle RPG, explore a steam-powered ancient Greece as Artemis' bear warrior on a mythological quest of technology and magic. Push, toss, and bounce friend and foe, and use the environment to your advantage. You choose the battles, allies, and plots you encounter.
Đánh giá chung:
Trái chiều (38) - 60% trên 38 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hellenica

 

Về trò chơi này

In this puzzle RPG, you’ll rewrite the history of an ancient Greece transformed by an industrial revolution. Customize your party's skills and navigate a labyrinthine storyline where your choices affect the path you take, the battles you fight, and the allies you meet along the way.

 • Puzzle-like combat - Familiar Tactics mechanics coupled with many ways to manipulate the battlefield. Push a bandit off a cliff, toss an ally to safety, and bounce a barrel down a line of unsuspecting harpies.

 • Unique steampunk world - See how an industrial revolution transformed the cultures of ancient Greece. From the luddite mobs threatening Athenian democracy to the great railroad of Thebes, Hellenica brings steamwork wonders to a brand new setting.

 • Reimagined history of ancient Greece - Help Plato and Socrates maintain order in an Athens shaken by change, fight alongside the technologically augmented king of Sparta against rebels committed to tradition, or join Cyrus the Persian prince on a quest to liberate his people.

 • Customizable party skills - Unlock party skills and customize your loadout before each battle. Skills never grow obsolete, but instead provide new tactical options for every situation.

 • Labyrinthine branching story - Live multiple lives, making different choices and exploring different facets of the world. Will you seek guidance from the Oracle or form an alliance with a shadowy network of spies? Stow away on a pirate vessel or follow a mysterious foreigner? Investigate a rebellion in Sparta or seek the aid of the enigmatic enchantress, Circe?

 • Custom narrative experience - Thousands of custom dialog lines ensure that characters recognize and respond to the actions you've taken on each of the paths through Hellenica’s story.

 • No pants - They weren't even invented yet!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...