Redie is a challenging singleplayer 3D top-down shooter. Fight an army of well-trained terrorists and soldiers in action-packed close quarters combat. Prepare to (re)die.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (87) - 82% trên 87 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Redie

 

Đánh giá

“It is tight, responsive, fast and rewarding.”
Hooked Gamers

“Frustration inducing but by the end becomes rewarding.”
GameGrin

“While players should prepare to “redie” over and over again, it never feels undeserved”
DualShockers

Về trò chơi này

Redie is a challenging singleplayer 3D top-down shooter. Fight an army of well-trained terrorists and soldiers in action-packed close quarters combat. Prepare to (re)die.

Features


 • Challenging - Enemies with unforgiving aim and inhuman reactions!
 • No story - Unfiltered action-packed gameplay!
 • Deadly weapons - 13 unique weapons, that can all kill with one shot.
 • Tons of action - Over 25 detailed levels with optional mastery challenges keep you busy.
 • Physics - Destructible objects, particles, ragdolls and powerful explosions.
 • Optimized - Tight controls and high frame rates, even on low-end computers, using a self-made engine.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista or newer
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB VRAM, OpenGL 3.3
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 (64-Bit)
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB VRAM, OpenGL 3.3
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: OpenAL Compatible Sound Card

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...