Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A modern hybrid of the classic RTS and modern Tower Defense. Recruit soldiers, place them on slots and let them shoot incoming waves of zombies by their own. Order supplies, throw grenades, order airstrikes and many more... Perfect mix of strategy, tactics and micromanagement.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,008) - 83% trên 2,008 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg09, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Zombie Defense

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Today, 7 billion humans live on our planet.
Over 100 billion lived and died on it in the past.
What if just a tenth of them came back... for us?

A modern hybrid of the classic RTS and modern Tower Defense.
Recruit soldiers, place them on slots and let them shoot incoming waves of zombies by their own.
Manually move soldiers between slots, upgrade slots and soldiers, order supplies,
throw grenades and molotovs, order airstrikes and operate huge bulldozers.
Perfect mix of strategy, tactics and micromanagement.

Earn money on missions and spend them between missions to buy permanent technologies, upgrades, weapons ect.

Features
- 49 missions.
- 5 difficulty modes regular, nightmare, 3 man challenge, TV challenge, boss challange
- 22 types of recruits.
- 150 permanent upgrades between each mission.
- 8 basic enemy types, from shambling creatures, to crawling horrors, to fast predators.
- 2 types of giant mutant zombie bosses for extra action.
- Zombie birds
- Decoys
- A gun rack of weapons, from trusty .38s, to deadly shotguns, to ultra-accurate sniper rifles.
- High explosives to turn zombies into pink jelly.
- Molotov cocktails to stop zombies with a blazing inferno.
- Heavy vehicles to crush every zombie in their path.
- Laser-activated turrets.
- Devastating airstrikes.
- Tesla towers
- Supply deliveries.
- Real-time soldier upgrades, recruitment and trading.
- Infinite mode for hardcore players who crave endless excitement.
- Special challenge modes.
- High replayability allows you to complete each mission and return to it as you please, to earn more money and rise your score.
- Full 3D environment, highways, towns and deserts.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or equivalent - 1.5 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0b
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or equivalent - 2.0 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0b
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10.8
  • Bộ xử lý: 2 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB VRAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 10.8
  • Bộ xử lý: 2 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 12.04 / Steam OS
  • Bộ xử lý: 2 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB VRAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 12.04 / Steam OS
  • Bộ xử lý: 2 GHz or higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...