RutonyChat is a program that allows users to capture chat messages and notifications from various streaming platforms and shows them to leading streaming programs or programs for recording video.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (325) - 81% trên 325 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RutonyChat

 

Về phần mềm này

RutonyChat is a program that allows users to capture chat messages and notifications from various streaming platforms and shows them to leading streaming programs (i.e. OBS or Xsplit) or another programs for recording video. The main advantage is the ability to chat and you arrange various notifications live streamers or for video recording, such as YouTube. This program contains more than 100 customizable pre-set chat skins, and user can create his or her own.

Designers alerts, alerts list and goals can help make unusual notifications with different effects for event, whether as new donation, follow, subscription, resub etc. Also user can show specially notifications via the keyboard, or even just play a sound as a joke. However, the remote control feature, can help user create a complex complex animations and styles for stream or during video recording.

The varied functionality allows you to increase interactivity with the chat, such as the total votepolls, raffle, remote control, system of ranks, bot for a chat and other cool things for your stream or video right out of the box.

RutonyChat features

 • Supports chats Twitch, YouTube, Mixer, Goodgame, Peka2.tv, Smashcast, VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, GipsyTeam, GamersTV, VIDI, Cybergame, Twitter (hashtag), Reall.tv, Douyu, Looch.tv, Panda.tv
 • Notifications Twitch (followers, subscribers, host, bits), Goodgame (followers, premium, donate), YouTube (subscribers, superchat), VKontate (follower, donate, repost, like) and other
 • Notifications Donate from StreamLabs, StreamGun, DonatePay, DonationAlerts, StreamTip, QIWI
 • Supports all emoticons, including 3nd developers, like BTTV & FFZ, and other
 • Highlights messages to streamer (you can set all the names to highlight in the settings)
 • Over 70 visual appearence themes with different animations and styles (you can see themes on website)
 • Bot for Twitch, GoodGame, YouTube, VKontakte
 • Designer Alerts (follower, subs, etc.)
 • Designer Alerts List
 • Designer Goals (donate, subs, followers, etc.)
 • Raffles and votepolls
 • Remote control - run scripts, plays sounds, alerts...
 • Rank system - icon near nickname, credits system, etc.
 • Labels for last subscriber, top donation, goals, counters, etc.
 • Game mode - if you have one monitor (for window game mode)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 1 GHz+
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: .NET Framework 4.5.2, VC++ 2015 (x86!!!), Adobe Flash for Chrome
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 1 GHz+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: .NET Framework 4.5.2, VC++ 2015 (x86!!!), Adobe Flash for Chrome

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:

Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...