Ozapell Basic is a hobbyist programming language simple enough for new programmers -- while powerful enough to develop playable retro 1980s games.
Đánh giá chung:
Trái chiều (13) - 69% trên 13 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ozapell Basic

 

Về phần mềm này

Ozapell Basic is a hobbyist programming language simple enough for new programmers -- while powerful enough to develop playable retro 1980s games.

The graphics environment and interface are loosely based on early 1980s color home computers.

The programming language is heavily inspired by modern languages (especially C and javaScript) while using BASIC keywords for simplicity.

The supplied library provides enough functionality to create simple games and audio-visual demonstrations.

Ozapell Basic was designed to be as simple as possible while providing a variety of features. It could be fun for someone who wants to program or make retro 1980s style games but doesn't want to learn a complicated modern language.

Special features include:
Steady 60fps performance
Create executables for distribution
Support for modern (CD quality) wave audio sound
Alternate freely between line editor and fullscreen editor or use an external text editor
Built-in speed limiter -- programs will run at same speed on fast or Minimum Specification systems or turn off the speed limiter for full processing speed
Secured to prevent access to other folders and files
Fullscreen and Widescreen
24-bit color
Collision detection for sprites
Partial mouse support for receiving clicks from left, right and middle mouse buttons
Source code is (mostly) compiled to memory before starting instead of interpreting the source code during execution

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Video Card and Display must support 1280x720 at 60Hz (fullscreen only)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 16 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound compatible sound card
  • Ghi chú thêm: Desktop, laptop or tablet with physical keyboard

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...