An enormous Boss Tower has sprung from the ground, lifting entire towns up with it. Now, the people living on the tower are starting to contract all sorts of mysterious illnesses. Princess Remedy, still in Saturnian healing school, must use her powers to heal everyone and defeat the Boss Tower!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (267) - 97% trên 267 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Princess Remedy In A Heap of Trouble

 

Về trò chơi này

An enormous Boss Tower has sprung from the ground, lifting entire towns up with it. People got used to it and kept living on the tower, but they’re starting to contract all sorts of mysterious illnesses. Princess Remedy, still in Saturnian healing school, must use her powers to heal everyone and defeat the Boss Tower!

The theme of love is back, and this time Remedy can date anyone she's healed to have them accompany her on her travels. Each companion offers a different ability in Healing Mode, such as Dash, Homing shots and Injection.

More bosses! More secrets! A dance ball! In A Heap of Trouble is the prequel to the critically acclaimed Princess Remedy In A World of Hurt (98% positive rating here on Steam). Still unsure? Play the first Princess Remedy for free:
http://store.steampowered.com/app/407900

XOXO
Ludosity team

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or later
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 or later
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Shader model 3.0 or later
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 or later
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Shader model 3.0 or later
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...