Death's Hangover is a ball and bat game, featuring horror elements, mature comedy and themes.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (259) - 90% trên 259 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Death's Hangover

Mua Retro Army Complete Collection! BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Super Trench Attack!, Super Trench Attack 2, Verdict Guilty - 유죄 평결, Death's Hangover, Dungeon Marathon

$24.95
 

Về trò chơi này

Death's Hangover is a ball and bat game, featuring mature comedy and themes. (Mainly poop jokes)

'Old grim has a hangover, and a really bad one.. after discovering bastard dracula has stolen souls, he summons two of the greatest dead warriors to have ever lived, or the first ones he could find...

Only these two dead morons can get the souls back and defeat bastard Dracula once and for all. If they fail, Death will kill them again... So no pressure..'

Game features

- A Ball,
- A Bat,
- Two dead idiots,
- 96+ levels,
- Massive boss fights,
- Unique Bonus stages,
- Sticky, Spike and ghost power-ups, plus many more,
- Powerups can be leveled up,
- Control the speed of the ball, with dash, and slowdown,
- Puzzle levels, as well as arcade style levels,
- Multiple routes, and secret areas,
- Wacky humor throughout,
- Unique 2ply mode,
- Includes OST + Bonus tracks,
- Level editor, make your own levels!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or above
  • Bộ xử lý: 2.0GHZ
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 64mb graphics card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 218 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Minimum resolution required is 1280x720
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista or above
  • Bộ xử lý: 2.0GHZ Duo core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 64mb graphics card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 218 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Minimum resolution required is 1280x720

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...