Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Design! Control! Ride! Virtual Rides III is here! Set foot in an even bigger, more colorful, and more impressive fairground than ever before! Let your imagination be your guide! Design, control, and ride more than 10 unique attractions!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (377) - 83% trên 377 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Pixelsplit Simulations trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Virtual Rides 3

 

Về trò chơi này

The most extensive Funfair Ride Simulation ever!


Virtual Rides III is here! Set foot in an even bigger, more colorful, and more impressive fairground than ever before! Let your imagination be your guide! Design, control, and ride more than 20 unique attractions!


 • You are the carnival barker! Grab a microphone and fire up your guests with your own calls!

 • The atmospheric lighting doesn't really come into effect until sunset – but that's no problem! Simply change the time and even the weather!

 • Take your place in the control booth and use the 3D panel to control the ride just as you like!


 • There are more than 20 attractions available! Start them up and give your guests the ride of their lives!

 • Now it's your turn! Climb in, buckle up, hold on tight – and ride your fairground ride!

 • Need a bigger kick? Then grab you HTC Vive or Oculus Rift for an even more realistic nerve-tingling wild ride! • Virtual Rides III turns you into a showman! Whether you change the color of the components, the components themselves, or the decoration – it's all in your hands!

 • Use lighting, effect equipment, fog machines, and stroboscopes to perfectly stage your fairground attractions! Give your visitors a ride they'll never forget!

 • When night falls, the lighting system immerses the funfair in a very special light! From laser shows to color changes – everything is possible!

12 acres of fairground full of breathtaking attractions and more than 100 stands whose offerings will make your mouth water. Enjoy your visit to the funfair and encounter huge crowds that react to their environment.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 and Windows 10
  • Bộ xử lý: (AMD): AMD FX-6350 (Intel): Core i5 6600K
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 7850 2 GB (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 GB (VR): nVidia GeForce® GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.8+
  • Bộ xử lý: (AMD): AMD FX-6350 (Intel): Core i5 6600K
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 7850 2 GB (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 GB
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+
  • Bộ xử lý: (AMD): AMD FX-6350 (Intel): Core i5 6600K
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 7850 2 GB (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2 GB
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Pixelsplit Simulations

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...