Platformer Lovers !!! Dare to accept the challenge? Player vs Player addicted? Train your skills in single player and join in PvP arena.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
19 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Because we still need player data in laying our games, and we still making more dungeon to be played by the players.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“2 Months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Additional +- 50 dungeon more.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game itself is mostly completed except there is less dungeon than our plan.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will not change when we leave early access”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We are expecting feedback from the community, so we can build more exciting game.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Adventure Of Thieves

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Platformer Lovers !!!
Dare to accept the challenge? Player vs Player addicted?
Train your skills in single player and join in PvP arena.

Try the experience for this unique platformer game, there are many level in single player to train your skills, beware there are many traps that you never imagined before.

PLAYER vs PLAYER (PVP)
Try your ability to steal the treasure from other players as much as possible in each different stage, but remember that your treasure also could be stolen by other players, so you have to build your Dungeon as safe as possible, protect with traps, obstacle and many items from store.
Don’t forget to keep build your Dungeon so that treasure that you have not stolen by other player. Be the best player in this game by winning the league of thief.

Features :
* Just drag and drop to build your Dungeon
* Many kinds of traps and obstacles that you can choose to strengthen your Dungeon
* Steal treasure from another player

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7
  • Bộ xử lý: Pentium 4 2.0GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce 205 , Radeon HD 4290
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Pentium 4 3.0GHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 120, Radeon 9800 Pro
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9.0
  • Bộ xử lý: Intel i3 1.4 GHz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000 1536 MB
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.11.6
  • Bộ xử lý: Intel i5 or Above
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 120, Radeon 9800 Pro
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...