You have a unique opportunity to gather a team of friends or go on a solitary expedition to the forests of wild reserves and feel like a real hunter for Bigfoots.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (201) - 73% trên 201 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (5,431) - 74% trên 5,431 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We chose early access because the game is still being developed. It is important for
us to get feedback from players and to improve the gameplay. The game will be
actively elaborated and updated.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are planning for the game to be in early access before the end of 2020.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game will have several hunting locations, modified game logic,
improved AI of Bigfoot and other animals, improved optimization and graphics.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“We have gone to great length to create the believable behaviour of Bigfoot. You
have to choose one of the four hunters and catch this mystical creature. Many items
and gadgets have been added.
There is a co-op of up to four players accomplished in the game, the complexity of
the game depends on the number of players in one session.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The final version of the game will not differ in price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We closely monitor the reaction of the players on YouTube and on the
Steam forums.
Players can also contact us via e-mail support@cyberlightgs.com and report the bugs
found or suggest their ideas for improving the game process.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua BIGFOOT

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

JOIN OUR DISCORD

Về trò chơi này


Description:
You have a unique opportunity to gather a team of friends or go on a solitary
expedition to the forests of wild reserves and feel like a real hunter for Bigfoots.
You have to hunt in different weather conditions, trail an animal, set traps, explore
locations, search for Bigfoots lair, guard against other dangerous animals and much
more.
But keep in mind:
Bigfoots are very clever and reserved mystical creatures.
Usually meeting with them does not bode well.
Even an experienced hunter can become a victim...

Peculiarities:
- The game is developed on the game engine Unreal Engine 4.
- Single-player
- Online Co-op is up to 4 players.

About us:
We are the CyberLight Game Studio.
These are the details to contact us:

Support:
@mail: support@cyberlightgs.com

Cooperation:
@mail: partner@cyberlightgs.com


Official site: https://www.bigfootplay.com

Discord: https://discord.gg/BeTXJurrZC

YouTube: http://www.youtube.com/c/CyberLightGS

Twitter: https://twitter.com/CyberLightGS

Instagram: https://www.instagram.com/CyberLightGS

Facebook: https://www.facebook.com/CyberLightGS

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (Only 64bit)
  • Bộ xử lý: Intel i3 8130U(2Cores, 2.3GHz) or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 730 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (Only 64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 (64bit) or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 980 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...