A narrative road trip game set in the roaring Italian 70s, it tells the story of Lella, a restless woman driving on the roads of the western coast of Italy, the famous “Via Aurelia”.
Đánh giá chung:
Trái chiều (85) - 57% trên 85 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Wheels of Aurelia

 

Đánh giá

“The year's smartest driving sim”
Christian Donlan – Eurogamer

“A strangely perfect modelling of the real world”
David K Gibson – BBC

Soundtrack Included!

Full game soundtrack included, including four songs written, composed, and performed for the game in the style of Italian 70s music.

Về trò chơi này

A narrative road trip game set in the roaring Italian 70s, it tells the story of Lella, a restless woman driving on the roads of the western coast of Italy, the famous “Via Aurelia”.

This is an interactive fiction in the shape of an isometric driving game and with a focus on replayability: every playthrough lasts about fifteen minutes and there are sixteen different endings to discover.

The 1970s in Italy were a time of terrorism, kidnappings, and political turmoil. Based on your choices and the places you'll decide to visit you may end up in car chases, illegal street races, or in tense debates with a catholic priest, and more from a cast of characters that you have never met before in a video game.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3 +
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB graphics card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6.8
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB graphics card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB graphics card
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...