SPLASH BLAST PANIC is a multiplayer competitive party game where you must shoot, ram, dodge and overall bully your opponents outside the screen with a variety of watergun-based weaponry.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Splash Blast Panic Demo

Mua Splash Blast Panic

 

Về trò chơi này

SPLASH BLAST PANIC is a multiplayer competitive party game where you must shoot, ram, dodge and overall bully your opponents outside the screen with a variety of watergun-based weaponry. Inspired by old arcade titles as well as newer competitive party games, ruin all your friendships in a variety of stages.

Features

 • Up to 4 player multiplayer, in various forms of free for all or team-based matches, with a lot of control over match options for your personal liking!
 • A bunch of different levels, each presenting their own little challenges to overcome while still trying to get your opponents outside the ring. With the addition of a big selection of offensive and defensive items so you can baffle your adversary at the last second and then bother them about it for the rest of the evening.
 • A heart pounding soundtrack composed by Mitch Gasser and an insane sound landscape by Julien Mathey
 • Arcade mode singleplayer, for more stages and characters unlocks as well as other little secrets. And also to master your skills in your free time so you can become "that guy".
  Colourful hand-drawn graphics mixed with an old arcadey feel, accessible for both newcoming players and with little intricacies for more advanced and skilled gamers.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+, SteamOS+

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...