Autumn Park Mini Golf is a first person miniature golf game set in a scenic park. With smooth jazz and piano sets to help set the mood, we think you'll enjoy your time relaxing and exploring the park while you play. Can you finish the game under par?
Đánh giá chung:
Khá tích cực (32) - 75% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg04, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Autumn Park Mini Golf

 

Về trò chơi này

Autumn Park Mini Golf is a first person miniature golf game set in a scenic park. With smooth jazz and piano sets to help set the mood, we think you'll enjoy your time relaxing and exploring the park while you play. With trick shots and rewards based on how well you play the game, Autumn Park Mini Golf will keep you coming back for more. Can you finish the game under par?

We will be supporting only the English language. However the game itself has very little in the way of text and no spoken components. Instead, the game relies on an intuitive gameplay style and understanding of how miniature golf is normally played.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R7 200 Series or better for Best performance
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...