Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Crazy Pixel Streaker trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
7 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Plug In Digital trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Crazy Pixel Streaker trên Steam để có thể chơi.

Mua Crazy Pixel Streaker - Official OST

 

Về nội dung này

The full soundtrack for "Crazy Pixel Streaker"!

Tracklist


 • 01 - Game Intro
 • 02 - Freefall
 • 03 - Arena Mode
 • 04 - Party Mode
 • 05 - Soccer Happy Theme
 • 06 - Elite Forces
 • 07 - Guillermo
 • 08 - Hockey Happy Theme
 • 09 - Toby
 • 10 - Football Happy Theme
 • 11 - Pablo
 • 12 - Bonus - UFO
 • 13 - Bonus - Congratulations
 • 14 - Bonus - Next Level

The Soundtrack will be placed in your Crazy Pixel Streaker folder in the Steam Directory: …Steam\SteamApps\common\Crazy Pixel Streaker\

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+

Xem thêm từ Plug In Digital

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.