Create your 3D models for VR automatically from images in few minutes on the computer you already have. Add texture, simplify and export mesh or import edited mesh, filter, smooth, inspect, analyze quality and much more - all in one software!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (55) - 74% trên 55 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
2 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua RealityCapture Subscription - 1 Month

$39.99 lúc thanh toán, tự động làm mới mỗi 1 tháng tại $39.99.

Mua RealityCapture Subscription - 3 Month

$109.99 lúc thanh toán, tự động làm mới mỗi 3 tháng tại $109.99.

 

Về phần mềm này

RealityCapture (a.k.a. RC) is the world's fastest and the most accurate software for creating 3D content from photos and/or laser scans for virtual reality, games, for creating 3D maps or for surveyors. Take your digital camera or phone, it does not have to be expensive professional camera, take some pictures and create 3D content in just few minutes. RC is easy to use with intuitive UI and online tutorials.

Everybody can scan, it is great fun! Export your scene to Destinations from Valve and share your 3D content with your friends in virtual reality.

What Is Inside?
 • Automatic 3D model creation from your photographs (or laser scans)
 • Automatic alignment/registration/calibration of images and laser scans
 • Advanced coloring and texturing algorithms
 • 3D model export into standard formats (fbx, obj, ply, xyz)
 • A set of tools for analyzing alignment quality and accuracy, mesh reconstruction, 3D model post-processing (filtration, simplification, smoothing), etc.
 • No limits on model size! Models of unlimited size and detail. Even billions of triangles on a computer with 16GB memory
 • And much more…

The major competitive excellence: if you double inputs, the processing time will be doubled as well, but any other software will usually increase it fourfold.

Version properties
 • Free updates/upgrades
 • Floating online license
 • Max 2500 images/scans per project

Demo version limitations
 • Export restrictions
 • Scenes created in RealityCapture demo cannot be loaded in paid instances of RealityCapture

Yêu cầu hệ thống

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...