GENIUS GREEDY MOUSE is a clay based puzzle game featuring a host of fun and challenging levels.
Đánh giá chung:
Trái chiều (29) - 65% trên 29 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Genius Greedy Mouse

Mua Complete Space Fractal Pack BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Genius Greedy Mouse, Karma Miwa, Genius Greedy Mouse: Greedy of XOR, PowerUp Elevation, Spot Race: Donation DLC

-40%
$4.15
 

Về trò chơi nàyGENIUS GREEDY MOUSE is a clay based puzzle game featuring a host of fun and challenging levels.

Are you a Genius Greedy Mouse?


You are a mouse, a very, very hungry mouse, living in a large underground world. Luckily, your world is filled with the delightful cheeses that you so desire. If only you could just reach out and eat to your hearts content.

Unfortunately, the life of a mouse is not quite so simple. The cheese is not easy to obtain and many traps and puzzles will hamper your endeavours. Using all your cunning mouse skills, like all crafty mice can, you must find your way to the cleverly located cheeses. Can you eat all the cheeses ‘Greedy Mouse’?

The game plays through a variety of themed levels, encompassing both ingenious puzzles, and amusing diversions. Each level is played a move at a time, giving the player time to plan ahead and oversee the result, step by step. Play as fast or as careful as suits.

Features:

More than 110+ regular levels, spread in 12 villages.
Nore than 50+ random generated mazes from a map setup for causel players.
3 difficulties: Light, Normal and Genius for all regular levels.
High quality clay besed graphics.
Many fun items to push, pull, prod, collect, and run from.
Smash your way thought the puzzled mazes.
Bonus scoring ‘Plump Mouse’.
XOR (A old BBC Micro Game) style gameplay, but with unique pieces and design.
The game does not using timed limit (except some water levels) puzzle design.
Steam Trading cards & Badges to collect (see Badges above, the foil badge is secret here).

Get ready to play the genius created puzzle mazes and try eat some genius placed cheeses!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Any around 2ghz, but lesser should do that too.
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL Compatible Video card.
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: This game uses just around 64mb ram for gameplay

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...