Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Zaccaria Pinball trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg06, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Zaccaria Pinball trên Steam để có thể chơi.

Mua Zaccaria Pinball - Soccer Kings Table

Mua Zaccaria Pinball - Gold Pack BỘ (?)

Bao gồm 40 vật phẩm: Zaccaria Pinball - Locomotion Table, Zaccaria Pinball - Devil Riders Table, Zaccaria Pinball - Pinball Champ Table Pack, Zaccaria Pinball - Farfalla Table, Zaccaria Pinball - Blackbelt Table, Zaccaria Pinball - Robot Table, Zaccaria Pinball - Hot Wheels Table, Zaccaria Pinball - Soccer Kings Table, Zaccaria Pinball - Shooting The Rapids Table, Zaccaria Pinball - Star God Table, Zaccaria Pinball - Magic Castle Table, Zaccaria Pinball - Earth Wind Fire Table, Zaccaria Pinball - Clown Table, Zaccaria Pinball - Future World Table, Zaccaria Pinball - Space Shuttle Table, Zaccaria Pinball - Fire Mountain Table, Zaccaria Pinball - Winter Sports Table, Zaccaria Pinball - Zankor Table, Zaccaria Pinball - Pool Champion Table, Zaccaria Pinball - Mexico '86 Table, Zaccaria Pinball - House of Diamonds Table, Zaccaria Pinball - Mystic Star Table, Zaccaria Pinball - Spooky Table, Zaccaria Pinball - Star's Phoenix Table, Zaccaria Pinball - Strike Table, Zaccaria Pinball - Aerobatics Table, Zaccaria Pinball - Circus Table, Zaccaria Pinball - Combat Table, Zaccaria Pinball - Moon Flight Table, Zaccaria Pinball - Lucky Fruit Table, Zaccaria Pinball - Universe Table, Zaccaria Pinball - Supersonic Table, Zaccaria Pinball - Cine Star Table, Zaccaria Pinball - Wood's Queen, Zaccaria Pinball - Nautilus Table, Zaccaria Pinball - Red Show Table, Zaccaria Pinball - Bronze Membership, Zaccaria Pinball - Tropical Table, Zaccaria Pinball - Granada Table, Zaccaria Pinball - Top Hand Table

-45%
$48.00

Mua Zaccaria Pinball - Platinum Pack BỘ (?)

Bao gồm 70 vật phẩm: Zaccaria Pinball - Locomotion Table, Zaccaria Pinball - Devil Riders Table, Zaccaria Pinball - Pinball Champ Table Pack, Zaccaria Pinball - Farfalla Table, Zaccaria Pinball - Blackbelt Table, Zaccaria Pinball - Robot Table, Zaccaria Pinball - Hot Wheels Table, Zaccaria Pinball - Soccer Kings Table, Zaccaria Pinball - Shooting The Rapids Table, Zaccaria Pinball - Star God Table, Zaccaria Pinball - Magic Castle Table, Zaccaria Pinball - Earth Wind Fire Table, Zaccaria Pinball - Clown Table, Zaccaria Pinball - Future World Table, Zaccaria Pinball - Space Shuttle Table, Zaccaria Pinball - Fire Mountain Table, Zaccaria Pinball - Winter Sports Table, Zaccaria Pinball - Zankor Table, Zaccaria Pinball - Pool Champion Table, Zaccaria Pinball - Mexico '86 Table, Zaccaria Pinball - House of Diamonds Table, Zaccaria Pinball - Mystic Star Table, Zaccaria Pinball - Spooky Table, Zaccaria Pinball - Star's Phoenix Table, Zaccaria Pinball - Strike Table, Zaccaria Pinball - Aerobatics Table, Zaccaria Pinball - Circus Table, Zaccaria Pinball - Combat Table, Zaccaria Pinball - Moon Flight Table, Zaccaria Pinball - Lucky Fruit Table, Zaccaria Pinball - Universe Table, Zaccaria Pinball - Supersonic Table, Zaccaria Pinball - Cine Star Table, Zaccaria Pinball - Wood's Queen, Zaccaria Pinball - Nautilus Table, Zaccaria Pinball - Red Show Table, Zaccaria Pinball - Bronze Membership, Zaccaria Pinball - VR, Zaccaria Pinball - Shooting The Rapids 2016 Table, Zaccaria Pinball - Space Shuttle 2016 Table, Zaccaria Pinball - Combat 2017 Table, Zaccaria Pinball - Achievement Table Pack, Zaccaria Pinball - Circus 2017 Table, Zaccaria Pinball - Earth Wind Fire 2017 table, Zaccaria Pinball - House of Diamonds 2017 Table, Zaccaria Pinball - Spooky 2017 Table, Zaccaria Pinball - Farfalla 2017 Table, Zaccaria Pinball - Magic Castle 2017 Table, Zaccaria Pinball - Hot Wheels 2017 Table, Zaccaria Pinball - Campaign Mode, Zaccaria Pinball - Zankor 2017 Table, Zaccaria Pinball - Locomotion 2018 Table, Zaccaria Pinball - Robot 2018 Table, Zaccaria Pinball - Pinball Champ 2018 Table, Zaccaria Pinball - Blackbelt 2018 Table, Zaccaria Pinball - Artwork Editor, Zaccaria Pinball - Winter Sports 2018 Table, Zaccaria Pinball - Tropical Table, Zaccaria Pinball - Future World 2018 Table, Zaccaria Pinball - Granada Table, Zaccaria Pinball - Top Hand Table, Zaccaria Pinball - Nautilus 2018 Table, Zaccaria Pinball - Star's Phoenix 2018 Table, Zaccaria Pinball - Pool Champion 2018 Table, Zaccaria Pinball - Clown 2019 Table, Zaccaria Pinball - Fire Mountain 2019 Table, Zaccaria Pinball - Devil Riders 2019 Table, Zaccaria Pinball - Tropical 2019 Table, Zaccaria Pinball - Wood's Queen 2019 Table, Zaccaria Pinball - Time Machine 2019 Table

-50%
$95.80
 

Về nội dung này

Purchase this DLC disables score limit on this table and unlocks Soccer Kings Retro table!

Soccer Kings

Information:
 • Name: Soccer Kings
 • Theme: Football
 • Production year: 1982
 • MPU: Generation 2
 • Type: Solid State (SS)

Features:
 • 2 playfields
 • 5 flippers
 • 3 pop bumpers
 • 1 spinner
 • 1 moving target
 • 1 kickout hole
 • 1 moving target
 • 4-bank drop targets (2)
 • 3-bank spot targets (2)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 or equivalent
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows compatible sound card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.12
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 or equivalent
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or SteamOS 2.0 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 3000 or equivalent
  • Lưu trữ: 700 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...