Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Origin Of Destiny: Crimson Awakening trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
5 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Origin Of Destiny: Crimson Awakening trên Steam để có thể chơi.

Mua Donation Support Package 1

 

Về nội dung này

This game has been in development for over a year and will always be free. Donations are our only source of income. If you would like to support the project then please consider buying the donation DLC to help us. Donation DLCs will unlock Special Events and items in the game!

This DLC will add the "Hell's Blitz Staff" and "Heaven's Blitz Blade" items to the game. This items can be collected after the player unlocks the Hell's Blitz and Heaven's Blitz skills.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 5 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible Sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or AMD Athlon X2
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: 1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9.0 Compatible Sound
  • Ghi chú thêm: *Broadband Connection Only Required For Updates

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...