Weaves of Fate is a unique and epic blend of isometric role playing and tactical strategy. In the far future, a demonic invasion throughout all of time has been triggered as a result of humanity’s actions.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (62) - 70% trên 62 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Weaves of Fate

 

Về trò chơi này

Weaves of Fate is a unique and epic blend of isometric role playing and tactical strategy. In the far future, a demonic invasion throughout all of time has been triggered as a result of humanity’s actions. With the timeline shattered and paradoxes cropping up, the game follows multiple characters in different time periods as they deal with the resulting challenges and conflicts. As fate’s weaves fall apart and the timeline fractures, the incarnations of reality decide to intervene. To preserve fate and destiny, Death himself must become mortal and enter the human realm to fix things.

Key Features
- Level-up system: Make your heroes more powerful by upgrading their stats or unlocking new abilities and spells for them to use in battle.
- Replayability: Replay levels for a better rating and extra upgrade points to spend on making heroes more powerful.
- Powerful abilities: Teleport your character around the battlefield and obliterate enemies with powerful spells.
- Deep and engaging story, spanning across multiple characters and time periods.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Microsoft® Windows® 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2.8GHz or equivalent processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card (64-bit)
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...