Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Adam's Venture: Origins trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise SOEDESCO trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Adam's Venture: Origins trên Steam để có thể chơi.

Mua Adam's Venture: Origins Special Edition DLC

Mua Adam's Venture bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Adam's Venture Chronicles, Adam's Venture Origins, Adam's Venture: Origins Special Edition DLC

-20%
$27.97
 

Về nội dung này

Embark on a bold adventure in Adam’s Venture: Origins. Set in the roaring 20’s, in Adam’s Venture: Origins you will explore ancient ruins, and recover mysterious artifacts. Together with your trusted accomplice Evelyn, you will have to outsmart the evil Clairvaux company.

The Adam’s Venture: Origins Special Edition Package contains the following items:

 • Adam’s Travel Journal, a special journal containing diary entries of Adam during his adventures. Featuring exclusive concept art for the game and a lot of new insights into the thoughts and feelings of Adam during his adventures.
 • 7 Postcards with Adam’s Venture: Origins Artwork
 • 1 Map showing a mysterious location near the four rivers mentioned in the book of Genesis
 • 1 Full colour poster


Adam’s Venture Origins is a reimagining of the Adam’s Venture franchise. Streamlined and replotted to forge an engaging narrative, Adam’s Venture: Origins reimagines the events of the first exploits of Adam Venture.

Adam’s Venture: Origins features new, next-gen visuals, new gameplay and new animation work which makes it into a true next-gen experience.

Adam’s Venture: Origins is the fulfillment of the original vision of Vertigo Games, as facilitated by SOEDESCO. Challenging puzzles, stunning visuals, engaging narrative and tight gameplay will make Adam’s Venture: Origins into an adventure game that is not to be missed.

Features
 • Brains over Brawn, Adam’s Venture: Origins focusses on clever puzzles.
 • Delve into ancient mysteries and recover mysterious artifacts.
 • Traverse long forgotten tombs and crumbling cities using the new grappling hook.
 • Rich and involving storyline that weaves a surprising adventure with historical overtones.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 65 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ SOEDESCO

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...