Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The puzzle game of a man-turned-tofu by a deceptive fox spirit, the Kitsune. ​Explore the surreal realms of the foxes to help Mr. Tofu break his curse!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

ĐỀ CỬ TRÒ CHƠI NÀY CHO
GIẢI THƯỞNG STEAM
RA MẮT THÁNG MƯỜI HAI NÀY.   TÌM HIỂU THÊM.
Đề cử trò này cho một giải thưởng
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua A Tofu Tail

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 1 Tháng 12

-70%
$14.99
$4.49
 

Đánh giá

“A Tofu Tail knows how to have fun with its colorful art, Japanese mythos, and pop culture elements”
Destructoid

Về trò chơi này

A Tofu Tail is the puzzle game of a man-turned-tofu by a deceptive fox spirit, the Kitsune.
​Explore the surreal realms of the foxes to help Mr. Tofu break his curse!

Use your tofu brain to absorb new flavors and solve over one hundred colorful puzzles!
Can you outsmart the trickster foxes and escape from the ​phantasmagorical Kitsune world?

★ Solve addicting puzzles across 100+ levels ★

★ Explore and experience each of the dream-like Kitsune realms ★

★ ​Take part in a whimsical story influenced by Japanese folklore ★

★ Become immersed in a unique hand-drawn art style ★

★ Lose yourself in an imaginative and blood-pumping chiptune soundtrack ★

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.12+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...