Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker VX Ace trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker VX Ace - Deathsmiles Set

 

Về nội dung này

Take the fun and excitement of Deathsmiles into your very own RPG Maker projects with this incredible character pack!

From brief cameos and Easter eggs to fan-created masterpieces, you can bring your favorite Deathsmiles characters into your game's universe. Deathsmiles Character Pack is the official collaboration between RPG Maker and CAVE, resulting in a charming set of characters that are ready to use right out of the box. Whether you're brand new to the Deathsmiles universe or a long-time fan, you'll want this pack in your RPG Maker library.

Features:
 • A walking character sprite for Casper, Follett, Rosa, Sakura and Windia – created in the same style as RPG Maker RTP.
 • High-quality bust of each character, complete with emotions.
 • Cropped and formatted faceset, including 2 orientations.
 • BONUS: Busts and facesets for the girls' creature familiars.

Deathsmiles - now available!

http://store.steampowered.com/app/314180/

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Hard Drive:400 MB HD space
  Recommended:
  • Processor:Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Memory:512 MB RAM

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...