CounterAttack is a side scrolling space shooter (shmup). Team up or fight solo, 1 - 4 player local or up to 8 players online coop, unlock upgrades, use powerful ultimate abilities, enhance your ship the way you want, and save the Earth from annihilation.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (124) - 87% trên 124 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CounterAttack

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc vào 29 Tháng 7

-33%
$14.99
$10.04
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (75)

1 Tháng 4

Update - v1.0.3

Changes & Improvements
Improved visibility for several enemies
Drone Shield recharge now resets when you take any damage

Fixes
Fixed several online synchronization issues
Fixed collision issue with first boss
Several custom level and editor fixes
Fixed some bosses that were "hackable" but not supposed to be
0 bình luận Đọc thêm

20 Tháng 3

Update - v1.0.2

A few more bugixes and minor improvements. Thank you to everybody who's reporting bugs!

Changes & Improvements
Unlock text is more readable on bright backgrounds
Several optimizations

Fixes
Fixed Wave Survival bug causing too many “easy” enemies to spawn and not enough “Hard” enemies to spawn in later waves
Fixed Carl’s ultimate sound having too high of priority
Fixed local multiplayer powerup sharing
Fixed chained input triggers not working on OSX
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Introduction
CounterAttack is a scrolling space shooter with lots of upgrades and interesting levels.

Earth is under attack! The Automations, humanity's own creation, have rebelled. They will stop at nothing short of the complete destruction of their former masters. There is but one hope, the Experimental Space Fighter program. Fight solo or team up for intense coop action, 1 - 4 player locally or 2 - 8 players online, unlock upgrades, use powerful ultimate abilities, enhance your ship the way you want, and save the Earth from annihilation.Key Features
 • Customize your ship by choosing the weapons and upgrades that fit your play style
 • Level Editor
 • 2-8 Players Online
 • 1-4 Players local Co-op
 • Cross platform multiplayer, PC, Linux, Mac
 • 8 Playable characters each with a unique ship
 • Each ship has a powerful unique special ability
 • Tons of ship upgrades allowing a huge number of combinations
 • 500+ attachments ranging from engine turbos to full weapon conversions
 • A choose your own path story mode with 32 levels
 • Three Endless survival mode; how long can you last?The CounterAttack
Play as one of 8 heroes while you defend the Earth from the Automaton invasion. Each ship has a unique ult, players can customize their ship with unlockables and attachments, as well as a combination powerup system which allows personalized weapons and attacks. Create new weapons by combining attachments.Fight crazy bosses

Each level has its own boss, with some secret levels and bosses. Unlock new weapons and upgrades by beating some levels or accomplishing difficult tasks.Choose from the 8 pilots

Each pilot has a unique ship and ultimate weapon. Ayumi has the Tactical Nuke, Biff as the Big Biff Laser, Marcus has the Mesonwave, Joe has Overcharge, Sarah has the Quantium Shield, Sloane has the Fighter Squadron, and Carl has the Plasma Strike.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8600 / ATI 4650
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 760 / ATI HD 7950
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  Khuyến nghị:
  • HĐH: SteamOS
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...