Concrete And Steel is a 3D sandbox for creative people to build structures using a huge range of objects and materials. Experience unlimited creativity with huge environments, rich customisation, co-operative multiplayer, modding support and more! The only limit is your imagination!
Đánh giá chung:
Trái chiều (12) - 66% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Despite many months of design, development, play-testing and quality assurance, we feel that there is still a whole heap of room for potential improvement in Concrete And Steel. And what better way for us to improve, balance and tweak the game than to open it up to the gaming community for you to give us your feedback about the game.

While we feel that Concrete And Steel is already a fun and playable game, we strongly believe that we should always be completely honest about the state of the game. Calling this a "final completed game" in it's current state would misrepresent the game, and we do not want to upset or disappoint people that buy the game in its current state thinking that it's a final, completed, shelf-ready game.

We're not afraid of comments, criticism and suggestions - we want to make this game the best it can possibly be, and we don't feel we can do that without the help of the community to tell us what needs to be polished.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game will be in Early Access until we (as a company and as a community) decide that the game is ready to be called a "finished product". We don't expect this to be a long process, but we want to get a good view of the early adopter's feedback and make changes based on that feedback.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Early Access version of Concrete And Steel has the main features and content that we always planned for the final version of the game, including multiplayer support, building, painting, wires and interactive objects. However, during the development several features have been requested that we didn't anticipate (workshop support, challenges, etc) so once we've dealt with initial user feedback and bugfixing we will work on those features prior to coming out of Early Access.

With that said, we want to make it clear that we will continue to improve the game after released based on feedback and suggestions.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Currently in the game you can build using over 150 objects and a whole range of paintable textures, and play on a whole host of environments. We also have very stable multiplayer with both peer-to-peer and dedicated server modes, which has been built from the ground up.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Currently we anticipate that pricing will be consistent between Early Access and final release versions.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community is the whole reason for going down the Early Access route. We will be actively participating in the community both on and off Steam to listen to user's gripes and suggestions and actively improve the game based on this.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Concrete And Steel

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Concrete And Steel is a 3D sandbox for creative people to build structures using a huge range of objects and materials. Experience unlimited creativity with huge environments, rich customisation, co-operative multiplayer, modding support and more! The only limit is your imagination!

Dive straight into limitless creativity, either alone or with friends or strangers. Concrete And Steel gives you a blank canvas, an intuitive set of tools, and a diverse range of structural and decorative objects - the rest is up to you!

Our clever engineers have created a amazing tool bag of powerful tools to help you build your next creation. Create free-form blocks, spawn props, paint stuff, and then wire it all together to make your structures come to life. Everything is built onto a fine 10cm grid, giving you the ability to create detailed structures that align perfectly.

No need to build alone - take your sandbox online with multiplayer to build with friends. Server admins get powerful tools such as password protected building, or entirely private servers.

Want to take it a step further? Create and share custom objects and paints with our Modding SDK, which integrates with freely available and cross platform software to empower you to put your ideas and dreams into Concrete And Steel's creative environment. Mods are supported in Multiplayer, too!

Concrete And Steel is perfect for creative build geeks. It's for the players who enjoy the experience of creating their own world, and players who love the satisfaction of standing back and admiring their creation.

What will you build?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.0 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 3.0 ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3.0, Nvidia GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse with scroll wheel
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Lion 10.7 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.0 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Mavericks 64-bit
  • Bộ xử lý: 3.0 ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Mouse with scroll wheel
  Tối thiểu:
  • HĐH: 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.0 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 64-bit
  • Bộ xử lý: 3.0 ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3.0, Nvidia GTX 960
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...