Blast through multiple pipe-tracks in cosmic realms and cities. Fast machines, challenging levels, tough rivals and places you have never seen before. Make your way to the top and race against other drivers all over the world. Welcome to Cologne racing!
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg01, 2018
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Cologne

 

Về trò chơi này

Welcome to Cologne 2018 Racing System!

Cologne is an international racing program from space. Currently there are 28 tracks to race on and 3 types of races. We are constantly colonizing new planets and updating our system with new places.

You can create your own match and challenge other racers via our WorldWide Racing plugin. If you chose to race offline you are welcome to drive against our special AI racers.

Before you attempt to join any match you need to pass a quick and perfectly prepared tutorial, so you will not have any problems during the actual races. We hope you are going to have a grat time.

Good luck and enjoy our Cologne 2018 Racing System!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8.1/10
  • Bộ xử lý: AMD FX™ 6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...