Paladins is the ultimate fantasy team-based shooter experience, with over 50 customizable Champions fighting in 5v5 action across a diverse Realm of modes and maps!
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (959) - 72% trên 959 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (343,892) - 85% trên 343,892 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg05, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Want to participate in the Paladins Public Test? Click here to install it now.

Chơi Paladins®

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Paladins is a fantasy team-based shooter set in a vibrant Realm, featuring a large cast of Champions from sharpshooting mercenaries, magic wielding scholars, supernatural entities, and even deities and monstrosities from the stars. Teams of 5 face off in a variety of modes from pushing a payload to contesting rotating objectives.

Our roster of over 50 Champions is the largest in the genre, with various archetypes for players to learn and master. Between the versatile and lethal Damage class, the aggressive and elusive Flank class, the sturdy and space-making Frontline class, and the healing and buff managing Support class; there is a Champion that matches every player's expression. Each Champion allows you to customize and augment their abilities out of match & itemize in-game to play exactly how you want them to.Customization reigns supreme even beyond your gameplay, from the ability to show off your profile to unique Champion skins that alter their presentation and voices, to even effects after you eliminate opponents or fall in battle. Cosmetics explore themes from across the Realm and beyond, meaning your version of a Champion not only plays unique, but looks it too!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 64-bit or newer
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 8800 GT
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 660 or ATI Radeon HD 7950
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 30 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible sound card
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

887 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...