ข่าวสาร แล็บ Steam
Take the battle to the sky with fantastical flying mount combat unlike anything you’ve seen before in Riders of Icarus, the new unprecedented action-adventure MMORPG experience that lets you ride and fight on the back of the realm’s most dangerous winged beasts…dragons.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (130) - 78% จาก 130 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (8,209) - 66% จาก 8,209 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
6 ก.ค. 2016
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (371)

4 กรกฎาคม

Ellora's Shop Update for July 04, 2019
Ellora's Shop Items
Items available starting July 04 and will get removed July 17.

 

Special tab (Untradeable) & NX Plus tab (Tradeable)

 

Winstein Package
 • Price: 19,900 NX
 • Contains:
  • Summoning Scroll: Winstein
  • Fated Winstein Mark
  • Winstein (Familiar Skin)
  • Legendary Familiar Temper Soul Crystal (3 Pack)
  • Legendary Pet Scroll x1
  • Rider's Trusty Equipment Package I x1
  • Legendary Seal Stone x1
  • Premium Feed (12 Hours) x6
  • Legendary Familiar Seal Token x3
 

DJ Winstein Package
 • Price: 19,900 NX
 • Contains:
  • Summoning Scroll: DJ Winstein
  • Fated DJ Winstein Mark
  • DJ Winstein (Familiar Skin)
  • Legendary Familiar Temper Soul Crystal (3 Pack)
  • Legendary Pet Scroll x1
  • Rider's Trusty Equipment Package I x1
  • Legendary Seal Stone x1
  • Premium Feed (12 Hours) x6
  • Legendary Familiar Seal Token x3
 

Pimp Winstein Package
 • Price: 19,900 NX
 • Contains:
  • Summoning Scroll: Pimp Winstein
  • Fated Pimp Winstein Mark
  • Pimp Winstein (Familiar Skin)
  • Legendary Familiar Temper Soul Crystal (3 Pack)
  • Legendary Pet Scroll x1
  • Rider's Trusty Equipment Package I x1
  • Legendary Seal Stone x1
  • Premium Feed (12 Hours) x6
  • Legendary Familiar Seal Token x3
 

ICARUS 3rd Anniversary Package
 • Price: 49,900 NX
 • Contains:
  • ICARUS 3rd Anniversary Talisman
  • Ellun (200 Pack)
  • Grand Lucky Box (11 Pack)
  • +7 Legendary Seal Stone Extractor
  • Lv. 200 Jewelry Elite Tempering Stone
  • Pet: Kerav Jr (Magic & Physical)
  • Mount: Awakened Poyo
  • Title: Middelas' Ceremonist
   • Taming Chance +10%
   • Overall Attack +20%
   • Overall Defense +10%
   • Rare Drop Chance +10%
 

Sun Cloister Package
 • Price: 39,900 NX
 • Contains:
  • Blazing Sunlight Lucky Box (3 Pack)
  • Classic Sun Hat
  • Sunsert Surfin' Swimwear Outfit
  • Ellun (100 Pack)
  • Red Parna's Wings (14 Days)
  • Title: Luminous Force
   • Cast Time -10$
   • All Attributes +20
   • Health +100
   • Overall Defense +20
 

Blazing Sunlight Lucky Box
 • Price: 2,900 NX
 • Contains 1 Blazing Sunlight Lucky Box Item.
 

Blazing Sunlight Lucky Box (3 Pack)
 • Price: 8,500 NX
 • Contains 3 Blazing Sunlight Lucky Box.
 

Blazing Sunlight Lucky Box (10+1 Pack)
 • Price: 29,900 NX
 • Contains:
  • 10 Blazing Sunlight Lucky Box
  • 1 Special Blazing Sunlight Lucky Box
 


 
Toy Gorilla
We have released new familiars for you to collect! Let's see how cute are these gorillas ~

 

 

Mount: WinsteinWinstein
 • Max Level:60
 • Can be sealed and turned into pet
 • Type: Ground
 • Comes with the following skills:
  • Legendary Aura
   • Provides resistance against all regional climate effects.
  • Akrat's Wild Instinct
   • Move speed increased by 20%
   • Familiar EXP increased by 25%
  • Primal Rhythm
  [/u]
  • Level 1: Increases Overall Attack by 26%, Health by 16.00%, Move Speed by 20%, and All Attributes by 16.
  • Level 60:  Increases Overall Attack by 40%, Health by 30.00%, Move Speed by 20%, and All Attributes by 30.
[/*][/list]
 • Familiar Seal Stone Effect: 
  • Overall Attack 152-152
  • All Attributes 23-25
  • Health 500-500
Winstein (Legendary)
Level 1
Level 60
DPS (Damage Per Second)
134
429
Physical Defense
1151
3381
Movement Speed
11.00
11.00
Attack Speed
2.00
2.00
Max Altitude
N/A
 N/A
 

 

Mount: DJ WinsteinDJ Winstein
 • Max Level:60
 • Can be sealed and turned into pet
 • Type: Ground
 • Comes with the following skills:
  • Legendary Aura
   • Provides resistance against all regional climate effects.
  • Akrat's Wild Instinct
   • Move speed increased by 20%
   • Familiar EXP increased by 25%
  • Primal Rhythm
   • Level 1: Increases Overall Attack by 26%, Health by 16.00%, Move Speed by 20%, and All Attributes by 16.
   • Level 60:  Increases Overall Attack by 40%, Health by 30.00%, Move Speed by 20%, and All Attributes by 30.
  • Return to Akrat Plains
   • Transports you to Akrat Plains.
 • Familiar Seal Stone Effect: 
  • Overall Attack 228-228
  • All Attributes 32-32
  • Health 360-360
DJ Winstein (Legendary)
Level 1
Level 60
DPS (Damage Per Second)
134
429
Physical Defense
497
1461
Movement Speed
11.00
11.00
Attack Speed
2.00
2.00
Max Altitude
N/A
 N/A
 

 

Mount: Pimp WinsteinPimp Winstein
 • Max Level:60
 • Can be sealed and turned into pet
 • Type: Ground
 • Comes with the following skills:
  • Legendary Aura
   • Provides resistance against all regional climate effects.
  • Akrat's Wild Instinct
   • Move speed increased by 20%
   • Familiar EXP increased by 25%
  • Primal Rhythm
   • Level 1: Increases Overall Attack by 26%, Overall Critical Damage by 170, Move Speed by 20%, and Stat Limit Break by 3%.
   • Level 60: Increases Overall Attack by 40%, Overall Critical Damage by 310, Move Speed by 20%, and Stat Limit Break by 3%.
 • Familiar Seal Stone Effect: 
  • Overall Attack 152-152
  • All Attributes 23-25
  • Health 500-500
Pimp Winstein (Legendary)
Level 1
Level 60
DPS (Damage Per Second)
134
429
Physical Defense
510
1497
Movement Speed
11.00
11.00
Attack Speed
2.00
2.00
Max Altitude
N/A
 N/A
 

Take note: If the packages or other items is not in the Shop, please relog or open and close your Ellora's Shop 

 

Visit Ellora's Shop by clicking the Ellora's Shop icon from the game menu UI at the bottom-right corner of the screen. You can purchase items with NX or with Elluns. You can add NX on your Nexon account by clicking HERE. Elluns are the in-game currency that can sometimes be used in place of NX. Click HERE to learn more about Elluns.
1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

3 กรกฎาคม

[COMPLETED]Scheduled Maintenance - July 04, 2019
We will be performing scheduled maintenance on Thursday, July 04, 2019. We anticipate the maintenance to last approximately 4 hours. Please note that the estimated length of time for each maintenance is subject to change without notification.

 

Thanks for your patience!

Time:

July 04, 2019

Coordinated Universal Time (UTC): 6:00 AM - 10:00 AM
Pacific Daylight Time: 11:00 PM [July 03] – 3:00 AM

Eastern Daylight Time: 2:00 AM – 6:00 AM
Central European Summer Time: 8:00 AM – 12:00 PM
Australian Eastern Standard Time: 4:00 PM - 8:00 PM

What will be unavailable:
 • All Riders of Icarus game servers.
 
Changes and Updates:
Happy July 4th to all North American Region

 
 •  Added
  • Server Buffs - There is a dedicated server buff for each region to celebrate their own holidays.
   • Independence Day Buff (NA Only)
   • Effects:
    • Character EXP 50%
    • Familiar EXP 50%
    • Fishing Rate 20%
    • Taming Chance 20%
    • Dropped Money Total 20%
   • Holiday Celebration Buff (EU Only) - the effects of the EU region is half of the NA's.
   • Effects:
    • Character EXP 25%
    • Familiar EXP 25%
    • Fishing Rate 10%
    • Taming Chance 10%
    • Dropped Money Total 10%
   • ICA Day Chat Buff - "Rider4Life" (30 minutes buff)
   • Effects:
    • Overall Attack 10%
    • Overall Defense 10%
    • Cooldown 5%
    • Base Health Regen 1%
    • All Attributes +10
 
 •  Removed
  • Cherry Blossom
   • The Cherry blossom background has been removed in the Hakain's Crossing.
   • NPC is also removed.
  • Amier Khat
   • NPC Event quest has been removed but the NPC itself stays.
  • Event Coupon
   • The event coupon that you get in the previous events will get wiped out from your inventory during maintenance.
 • Modified
  • Minimap in Hakains Crossing
   • The dungeon name in the minimap of Underground Lab has been changed to "Kings Hadakhan's Dungeons"
  • Scarlet Harbor 7th boss room
   • The room for the 7th boss has been modified to block the unwanted spaces to avoid abusing the glitches.
  • Day 11 Login Reward
   • Changed the Day 11 rewards from Mount: Gilded Demoroth to Mount: Black Dolly to reflect on July's Summer Time.
 
 
 • Fixed
  • Tomb of Wyrm Loot
   • The Dimensional Call: Riventia of Freedom drop rate has been increased in the Tomb of Wyrm (Kurodian) with a fair drop rate.
 
 

To celebrate the Independence day with NA Region Here's what you can get after the maintenance.

Happy 4th of July NA Region (FOR NA ONLY)
 • Independence Day Talisman Package x1
 • Ellun (30 Pack) x1
 • Macbain Coin (10 Pack) x1
 • Full Attack Power Tincture x5
 • Overall Defense Tincture x5
 • Lv. 240 Elite Tempering Stone (2 Pack)
 • Catnip Sack (5 Pack)
 

To par with EU Region, we have the rewards given to them for Holidays Celebration

Happy Holidays to EU Region (FOR EU ONLY)
 • Holiday Celebration Talisman Package x1
 • Ellun (20 Pack) x1
 • Macbain Coin (5 Pack) x1
 • Full Attack Power Tincture x5
 • Overall Defense Tincture x5
 • Lv. 240 Elite Tempering Stone (2 Pack)
 • Catnip Sack (5 Pack)
 

To Celebrate the 3rd Anniversary of Riders of ICARUS! The GM Team prepared these rewards for both NA and EU Region
 • Ellun (50 Pack) x1
 • Hero's Blessing Potion x3
 • Premium Service (7 Day) x1
 • +5 Legendary Seal Stone Extractor x1
 • Taming Points Potion (50) 2Pack x5
 • Ultimate Refining Stone Package x3
 • Legendary Honing Stone Package x3
 • Grand Lucky Box x5
 
 • General Server Upkeep
 
0 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

Echoes of Hakanas NOW LIVEForgotten was the Golden Age of Exarahn, Hadakhan - The king of the Exarahn Kingdom was the one to lead his people to the Golden Age 2000 years ago, all was flourished and everything was advancing rapidly, but all of it changed when they were invaded by the Imperial Legion, it was chaos and nightmares.

Read the full patch notes here: http://icarus.nexon.net/en/news/article/43773

Shadow of Turimnan Now LiveOn the way to destroy the Demonic Stone once and for all, our fearless hero gets caught between a war that has lasted for decades in an ancient land called Turimnan. Are you ready for another adventure through insect-infested lands caught in a civil war?

Key Features


 • An All New Region. Hunt your way through the Turimnan Valley and explore a vast new area of the continent.
 • Level Cap Increase. Further increase your power and level up to 67! New skills for all classes are now available.
 • A New Exciting Dungeon. The only thing between you and destroying the Demonic Stone is the Tomb of the Wyrm. Battle your way through mutated monsters to finally catch up with Salant.
 • New Tamable Familiars. Tame over 15 new familiars scattered all over the region. Some them are as fierce as they are cute!

Get ready for a ride of a lifetime and watch out for Shadow of Turimnan!

Read the full patch notes here: http://icarus.nexon.net/en/news/article/35927

Dawn of the Magician Update Now LiveNot all the Shalings have the capacity to become a Trickster, there are those that lack the power given by the Goddess and instead are imbued with the power of Chaos from the Onyx Order. The Dawn of the Magician is here and she's ready to help defend Hakanas with her destructive dark power or maybe she just wants to get a few laughs out of her pranks.

Read the full patch notes here: http://icarus.nexon.net/en/news/article/32926/

Shady Warrens Update Now LiveDeep in the mountains of Windhome Canyon lies the home of the Rabbinis of Midellas. The Rabbinis have retreated into their domain, hoarding precious metals and materials of the land. Within this domain, conventional combat and skills are negated, forcing Riders to adapt and utilize whatever means are available to them. Dive into the surreal and see how far the rabbit hole takes you!

Read the full patch notes here: http://icarus.nexon.net/en/news/article/23310

เกี่ยวกับเกมนี้

Take the battle to the sky with fantastical flying mount combat unlike anything you’ve seen before in Riders of Icarus, the new unprecedented action-adventure MMORPG experience that lets you ride and fight on the back of the realm’s most dangerous winged beasts… dragons. As a Rider with legendary combat abilities, you will explore a majestic world to tame, collect and train hundreds of different wild beasts as your very own mounts each with unique special abilities. Master the skills of aerial combat with other battle-ready heroes as you fight your way through an epic experience filled with massive boss battles by both land and air.

Rule the Skies in Battle: Become a legendary Rider of Icarus and master wild beasts to rule the skies. Ride fearsome winged mounts into explosive aerial battles as you scorch the skies of enemy legions and protect mankind from an ancient invading evil.

Collect Mythical Beasts: Explore fantastical lands filled with non-stop action and adventure to build your collection of mythical beasts. With hundreds of ground and aerial mounts to collect and train the sky is no longer the limit. Tame your destiny as you level up your mounts to become deadly weapons with special combat abilities.

Explore an Epic World: Let your imagination soar as you coordinate strategic aerial strikes with other heroes of all classes, both from afar with devastating magic or up close and personal with the game’s action-oriented melee combo system. Descend to the battlefield using ground mounts and conquer theatrical boss battles to acquire treasures and experience to upgrade your mount and rider.

Fly and Fight for Free: Immerse yourself in an action adventure free-to-play MMORPG where collecting wild beasts, riding combat-ready dragons, exploring an epic world and battling the most dangerous bosses with your friends is as FREE as the air you soar through.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows Vista (SP2) or later
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i3-2120 @ 3.3GHz or higher / AMD A8-5500 @3.3GHz or higher
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิกส์: GeForce GTX 260 (1GB) or better / Radeon HD 7670 (1GB) or bette
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 30 GB
  • การ์ดเสียง: 16-bit Sound Card
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 (SP1) or later
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2500K @ 3.3GHz or higher / AMD FX-6200 @3.3GHz or higher
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิกส์: GeForce GTX 460 (1GB) or better / Radeon HD 6870 (1GB) or better
  • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 30 GB
  • การ์ดเสียง: 16-bit Sound Card

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 41 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...