Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Rivalry is a hotseat game where two players take turns moving their rag-doll character’s limbs and weapons until one is victorious. While the beginning stages of each game captures the strategic essence of swordplay, as damage and limbs are taken, the endgame turns rather Pythonesque.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (182) - 92% trên 182 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“I want to get on Steam (Early Access) to help refine the gameplay. At the moment the game is playable and fun, but it would benefit from a group of dedicated fans providing guidance.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“6 months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will have.

 • Improved graphics.
 • More fight locations.
 • Multiplayer over network.
 • Sound.
 • Tournament mode.
 • Online high score tables.
 • Inbuilt video editor.
 • Ability to post fight videos to social media.

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“At this point it's a playable wireframe but the core game mechanic is there and the game is playable and fun.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will go up when servers are required for online playback modes.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I want the community to report bugs, suggest new features as well as suggesting names for the weapon combinations.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Rivalry

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“Aussie indie developer Kew McParlane tells us about his bizarre turn-based combat game.”
IGN

“The most hilarious dueling game you'll ever play”
CNET

“Meet the 14 year old behind one of the best games of PAX Australia”
Stevivor

Về trò chơi này

Rivalry is a hotseat game where two players take turns moving their rag-doll character’s limbs and weapons using the mouse until one is victorious. While the beginning stages of each game captures the strategic essence of swordplay, as damage and limbs are taken, the endgame turns rather Pythonesque.

Imagine a game that's a turn based strategy game, mixed with a side scrolling fighter and then add some rag-dolls and you've got Rivalry.

As the result of a successful Kickstarter for the marketing on his game at PAX , 14 year old Kew McParlane is presenting 'Rivalry', playable wireframe of his turn based two player sword fighting game of deep strategy and hilarious fun.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Windows® XP SP2+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Pentium 4
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 720p display. Any graphics card since 2004 should work.
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Windows® XP SP2+
  • Bộ xử lý: 3.4 GHz Intel i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 720p+ Display. Intel HD Graphics 4000 and higher, ATI Radeon HD-Series 4650 and higher, Nvidia GeForce 2xx-Series and up
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Pentium 4
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 720p display. Any graphics card since 2004 should work.
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 3.4 GHz Intel i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 720p+ Display. Intel HD Graphics 4000 and higher, ATI Radeon HD-Series 4650 and higher, Nvidia GeForce 2xx-Series and up
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04, SteamOS
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Intel Pentium 4
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 720p display. Any graphics card since 2004 should work.
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: 3.4 GHz Intel i7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 720p+ Display. Intel HD Graphics 4000 and higher, ATI Radeon HD-Series 4650 and higher, Nvidia GeForce 2xx-Series and up
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...