Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Earn to Die 2 is a 2D side-scrolling driving and upgrade game where you steer vehicles through a zombie apocalypse, literally smashing through zombie hordes along the way. Throughout the game you will unlock new vehicles, upgrading them into the ultimate zombie-smashing machines!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (13) - 100% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (816) - 92% trên 816 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Earn to Die 2

 

Về trò chơi này

Earn to Die 2 is a 2D side-scrolling driving and upgrade game where you steer vehicles through a zombie apocalypse, literally smashing through zombie hordes along the way. As you progress through the game you will unlock new vehicles, upgrading them into the ultimate zombie-smashing machines!

The latest incarnation of the popular web game series; Earn to Die 2 offers hours more gameplay with new vehicles, levels and an unlockable Missions Mode. This isn’t just a port of the web versions – Earn to Die 2 has been re-built and re-engineered from the ground up with significantly more content, full-HD gameplay and is playable at 60fps.

Key Features

 • An action-packed Story Mode, 10 times longer than the web versions
 • Awesome ragdoll physics. Smash into zombies and send them flying.
 • 10 vehicles, including a sports car, a police car and even an ice cream van. Be sure to upgrade them with armored frames, roof-mounted guns, boosters and more.
 • A city setting with multi-tiered levels. Drive over highway overpasses, via underground tunnels and smash through epic zombie-filled factories.
 • Destructible vehicles. Watch your vehicle get smashed into smithereens if you're not too careful! Thankfully vehicles auto-repair themselves after each drive.
 • For those who complete Story Mode, a Missions Mode awaits.
 • Full HD gameplay and playable at 60fps.
 • And did we mention the epic zombie-filled factories?

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.7Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.3Ghz
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.7Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...