Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Descend into a radical new dimension of abstract minimalist arcade fury in Disastr_Blastr! Blaze your merciless path of devastation through an expansive non-linear game world with 100+ stages of cortex-shattering cubic mayhem!
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 92% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Disastr_Blastr

 

Về trò chơi này

Gather your courage. Calm your nerves. Breathe deep. Then descend into a radical new dimension of abstract minimalist arcade fury in Disastr_Blastr!

-Blaze your merciless path of devastation through an expansive non-linear game world with 100+ stages of cortex-shattering cubic mayhem
-Test your guts and reflexes against the unrelenting challenge of a design based on randomness, where no level ever plays out exactly the same way twice
-Battle a host of insidious enemies that combine abilities to create chaotically unpredictable emergent challenges
-Unleash hyper-destructive weaponry to achieve ever greater chain combo supremacy and elevate your score to legendary heights
-Seek and destroy brutal boss enemies to unlock a series of wickedly challenging multi-boss duels
-Bang your head to the hypnotic beats of a full original soundtrack by visionary techno composer Joey Schmidt

Your ultimate indie arcade action nightmare begins now. Survive if you can!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: 3.2 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 310 or equivalent
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: 3.2 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 310 or equivalent
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...