ShipLord is a space avoid-er mixed with interesting boss fights and breathtaking visuals, with a reward system to take your skill to another lvl.
Đánh giá chung:
Trái chiều (97) - 48% trên 97 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ShipLord

 

Về trò chơi nàyShipLord is a survival game based on an asteroid dodging mechanics and energy collection, combined with interactive boss fights. The main goal of the game is to survive a specific period of time, collect as much energy as possible, so you can progress further into the vast and fully unique space.LEVELS

 • unique boss fights with different difficulty levels and advance mechanics
 • complete different asteroid levels to unlock new boss levels

REWARDS

 • medal based system that awards you with upgrades, medal system ranges from wood to diamond
 • completing a game on harder difficulty level rewards you with more upgrade points and rewards

ABILITIES

 • player can use 3 different abilities, shield, energy tractor and force field to help him in critical situation

UPGRADES

 • there is over 100 available upgrade points, which you can use to upgrade:
  • decrease shield cool down time
  • increase shield duration time
  • decrease force field cool down time
  • increase force field duration time
  • decrease energy spawn time
  • decrease energy collection time

UNLOCKABLES

 • you can unlock levels, boss fights, ships and upgrades

GUI - OPTIONS AND CONTROLS

 • advanced GUI with customizable preferences which include controls, graphics and audio

GRAPHICS

 • amazing space graphics
 • high resolution planets
 • over 100 different asteroid models with different textures

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Intel dual core 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or 8
  • Bộ xử lý: Intel dual core 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.10.3
  • Bộ xử lý: Intel dual core 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.10.4
  • Bộ xử lý: Intel dual core 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04.05 LTS (Precise Pangolin)
  • Bộ xử lý: Intel dual core 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04.03 (Trusty Tahr)
  • Bộ xử lý: Intel dual core 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...