Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Super Arcade Football is a fast-paced, modern take on classic football games that's easy to learn and hard to master, with match modifiers, online and local multiplayer, and custom tournaments, every match is sure to be a nail-biter!
Đánh giá chung:
Trái chiều (130) - 68% trên 130 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to form a community of people who love the game and can help steer it in the right direction. With your feedback and input we want to make a great football game and a great arcade game that you enjoy playing.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are planning to release the game in Summer 2021. Whilst we previously planned an earlier release we had to take a break from the game, but now we're back working on it full time.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Other than a good dollop of polish... features. Features spawned from the amazing suggestions of Steam users as well as our own ideas. Below we have listed what's in the game currently, such as the recently-added story mode. Many more teams, tournaments, modifiers and game types have also been added throughout development”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state of the Early Access version is very close to release. The game features online and local multiplayer for up to 4 players, a full story mode, a soundtrack by renowned composer Barry Leitch, wacky match modifiers, and more!”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will not change when we leave early access, the game is now priced according to its features and content.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will take feedback from the community both on current and planned features and tweak them as necessary to satisfy the players. We know what we want SAF to be, but we want it to be what you, the players, want it to be too.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Arcade Football

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Super Arcade Football is a fast-paced football game where you don't get to catch your breath. With simple controls that lets anyone pick up and play, online and local multiplayer, crazy modifiers - and more, every match is sure to grab your attention from kick-off right until the final whistle!

 • Story Mode
  Follow Martin as he does everything he can to save his favourite club, Balarm F.C., from bankruptcy. You might encounter a few interesting characters along the way.

 • Modifiers
  Do you want the goals to be bigger, or the pitch to be covered in mud, or meteors to fall from the sky?! (Almost) anything is possible with the vast range of modifiers included in Super Arcade Football. • 2-Player Online and 4-Player Local Multiplayer
  Play with up to 3 friends on your sofa at home or against a friend (or random opponent) over the internet, with full gamepad support.

 • Soundtrack by Barry Leitch
  Renowned composer Barry Leitch (Top Gear SNES, Horizon Chase Turbo, Lotus Turbo Challenge 2) has produced a unique soundtrack specifically for Super Arcade Football! • Custom Tournaments
  Play the league, knockout, or mixed format tournament of your dreams.

 • Tactics
  Manage your tactics to be more offensive or defensive depending on how the game's going. You can also make substitutions if one of your players gets injured or isn't performing well.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics or higher
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 560/Equivalent or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...