OneShot is a surreal top down Puzzle/Adventure game with unique gameplay capabilities. You are to guide a child through a mysterious world on a mission to restore its long-dead sun. The world knows you exist.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (759) - 98% trên 759 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (40,320) - 98% trên 40,320 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
Thg12 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua OneShot

Mua OneShot x Pocket Mirror Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: OneShot, Pocket Mirror ~ GoldenerTraum

-10%
$26.98

Mua OneShot Soundtrack Edition

Bao gồm 3 vật phẩm: OneShot, OneShot OST, OneShot Solstice OST

-10%
$18.87
 

Đánh giá

“Completely charming, delightfully written, and extremely clever[...]”
Rock, Paper, Shotgun

“[...]OneShot surprised me with how quickly it made me care.”
Kotaku

“OneShot pulls players in with poise and wit in a way most games can only dream of, offering up the best an adventure game can offer.”
4.5/5 – Hardcore Gamer

Về trò chơi nàyhttps://www.oneshot-game.com/

A surreal puzzle adventure game with unique mechanics / capabilities.

You are to guide a child through a mysterious world on a mission to restore its long-dead sun.

...Of course, things are never that simple.

The world knows you exist.

The consequences are real.

Saving the world may be impossible.

You only have one shot.

FEATURES

 • Gameplay mechanics that go beyond the game window.
 • A haunting original soundtrack and artwork designed to match.
 • A unique relationship between a game and its player.
 • A lingering feeling that you're not getting the full story unless you know where to look.

CONTENT WARNING

Although OneShot is not a horror game in the traditional sense, parts of the game may induce some paranoia. Please proceed with caution.

CLOSING THE GAME WINDOW

Do not worry, it is safe to do so. It only saves your progress.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows Vista or later
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH:
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa:
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS Sierra (10.12) or later
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH:
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa:
  Tối thiểu:
  • HĐH: Your favorite Linux distribution
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH:
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa:

Mod cộng đồng tạo cho trò chơi này

Thẩm định viên nói gì

303 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...