Kart Racing Pro is a realistic karting simulator. The aim is to create a software useful as a training tool for real drivers, based on a scratch built physics engine that accurately simulates kart dynamics and setup options.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (90) - 77% trên 90 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Kart Racing Pro

 

Về trò chơi này

Kart Racing Pro is a realistic karting simulator.
The aim is to create a software useful as a training tool for real drivers, based on a scratch built physics engine that accurately simulates kart dynamics and setup options.
As such a steering wheel is strongly recommended, although keyboard, joysticks and gamepads are fully supported.

Kart Racing Pro also allows to host and join online races, with an integrated matchmaking server. During events data is collected, to provide statistics for drivers' comparison.

Please note that there are neither AI nor a career mode.

More features:
 • automotive industry-standard tyre model
 • chassis flex simulation
 • dynamic track surface groove buildup
 • wet track simulation and dynamic drying
 • dynamic marbles generation
 • tyres pickup of marbles, grass and dirt, affecting grip
 • user-selectable driver gestures
 • output of CSV files with telemetry data to analyze driving sessions
 • a plugins interface allows external programs to receive realtime data from the simulated kart
 • LAN and online racing. Dedicated server available
 • support of custom paint schemes for kart, helmet and suit
 • full modding is possible: advanced users can build new tracks, karts, engines, helmets, ... and integrate them with the provided tools
 • Native Oculus Rift and SteamVR ( HTC Vive, Valve Index ) support
 • FreeTrack support
 • TrackIR support
 • EDTracker support

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2 Ghz CPU. VR: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.2.1 compatible GPU with 512 MB of video RAM. VR: GeForce GTX 970 (AMD Radeon R9 290) or better
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...