An online multiplayer game about shapeshifting deception and betrayal! As a hapless, brave spaceman employed by The Company you'll work diligently to defend and be rescued from failing outposts, but not everyone around you is who they claim to be...
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (36) - 63% trên 36 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (7,378) - 86% trên 7,378 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg06, 2020
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Unfortunate Spacemen

Chơi miễn phí

Mua Unfortunate Spacemen - Deathproof Edition

Vật phẩm hiện có cho trò chơi này

$1.49
$2.49
$1.99
$4.99
$7.49
 

Về trò chơi này


Originally released on Early Access in 2016, Unfortunate Spacemen is a multiplayer game about space-based deception and murder in space! Spacemen work diligently to be rescued from their failing outpost, but not everyone is who they claim to be... Death is part of life in space, and you're no exception to the rule. Paranoia runs rampant.

 • Shapeshifter Mode: Survive, hunt, or complete randomized objectives to escape, in desolate settlements, arctic outposts, derelict space stations, warp-speed hypertrains, or ancient digsites across 15 distinct alien locales, and up to 16 players per match!
 • As a Spaceman, complete objectives to call for rescue, or go hunt the Monster in packs!
 • Mimic and devour the Spacemen as the Monster from the blackest reaches of the galaxy! Lay traps, disguise as other players, or take them head-on in your devestating Monster Form!
 • As a Traitor, help the Monster win, perhaps even at the cost of your own life!
 • Solo / Co-op Story Mode: Fight against the Crumerian insect swarm as you battle with up to 5 friends through the bonus story mode!
 • Solo / Co-op Survival Mode: Survive with up to 9 other friends for as long as you can against progressively more difficult waves of enemies!
 • Proximity Chat: All in-game communication fades with distance from the speaker, so you can roam, sneak, hide, and eavesdrop as you hunt or run from other players!
 • Security Guards (Bots) roam the facility. Use them to help learn the ropes and practice, or just add them for more chaos to a multiplayer game!
 • Rank up through The Company to unlock new customization and perks to customize your look and your playstyle!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Dual Core Processor or Higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or Equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.4 GHZ Quad Core Processor Or Higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 960 Or Higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

91 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...