Machinarium is the award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost series, Botanicula and CHUCHEL. Help Josef the robot save his girlfriend Berta kidnapped by the Black Cap Brotherhood gang!
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (94) - 96% trên 94 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (11,269) - 95% trên 11,269 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Amanita Design trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Machinarium Soundtrack + Art Book

Mua Machinarium

Mua Machinarium Collector's Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Machinarium, Machinarium Soundtrack + Art Book

-15%
$22.93

Mua Machinarium & Creaks Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Machinarium, Machinarium Soundtrack + Art Book, Creaks, Creaks Soundtrack

-20%
$43.16
 

Đánh giá

“A must-play for point-and-click fans.”
IGN

“Machinarium may be the best adventure game I've ever played.”
Destructoid

“Machinarium is an extraordinarily beautiful creation.”
Rock, Paper, Shotgun

Về trò chơi này

Help Josef the robot save his girlfriend Berta kidnapped by the Black Cap Brotherhood gang!

Machinarium is the award-winning independent adventure game developed by the makers of Samorost, Botanicula and CHUCHEL.

A little robot who’s been thrown out to the scrap yard behind the city must return and confront the Black Cap Brotherhood and save his robot-girl friend.

 • World: Machinarium world is populated only by robots of various forms and functions. One of the most interesting places in this world is old, rusty and legendary city of Machinarium where the game takes place
 • Story: You will have to get rid of wicked robots from the Black Cap Brotherhood and save the head of the city and also your robot-girl friend
 • Puzzles: You will be solving many logical puzzles, adventure quests, brain teasers and mini-games
 • Graphics: Backgrounds and characters are 2D hand-drawn and there is more then one hour of carefully crafted animations
 • Music: Beautiful original soundtrack was composed and recorded by Floex (Samorost2 OST)
 • Communication: You won't find any lengthy boring dialogs in this game, characters talk by comic bubbles with simple animations and symbols

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  • OS *: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/10
  • Processor: 1.8 Ghz Processor
  • Memory: 1GB Ram
  • Hard Drive: 1GB Free space
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  • OS: OS X version 10.12 Sierra or later
  • Processor: Intel Mac 1.8 Ghz
  • Memory: 1 GB
  • Hard Drive: 1GB free space
  • Other Requirements: Metal API support (Mac devices manufactured in 2012 or later)

Xem thêm từ Amanita Design

Thẩm định viên nói gì

292 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...