Zenohell is a 90s inspired shoot-em'up (shmup) that is all about simple gameplay, just dodge, shoot, score, with vibrant pixel visuals and a kicking 28 track soundtrack, with lots of content to boot.
Đánh giá chung:
Tích cực (17) - 82% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Zenohell

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 27 Tháng 1

-80%
$9.99
$1.99

Mua Zeno Archives BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Zenohell, Zenodyne R

-40%
-88%
$19.98
$2.38
 

Về trò chơi này

Welcome to your Zenohell, soldier. Zenohell is a 90s styled shoot-em'up (in short, shmup) that is all about shooting, dodging, collecting medals and getting score, while blasting your speakers to the sound effects and music.

Warning: The game does contain profanities at some points so tread carefully.

- 6 stages of ever increasing scale and intensity - but there are more for the especially skilled pilots.
- A secret mode that you can unlock.
- 3 player ships offering completely different playstyles, with some more you can unlock by playing the game.
- A 28 track soundtrack made by Jorgen "dj_emphatic" Sjolander, that you get for free with the game - just look at the data files.
- 3 different gameplay modes.
- Music modding, which lets you swap out the music for your personal favorites, if desired.
- Options which let you customize your game view, TATE (rotating your screen), Filter, Transparent medals and more!
- Gameplay from times when it was more about reflexes and less about complex scoring.

We, at Grybanser Fox, are excited to finally show our game to the world and we hope that you will be as excited to play it as we were making it.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 1Ghz Processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Pixel and Vertex Shader 2.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: May not run correctly with Intel HD integrated graphics units. Other than that, it should run fine on a PC made in past 5 years.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft® Vista / 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: 2Ghz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Pixel and Vertex Shader 3.0
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: May not run correctly with Intel HD integrated graphics units. Other than that, it should run fine on a PC made in past 5 years.

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...