Super Slam Dunk Touchdown is a retro styled, local multiplayer, couch-competitive, all-sports mashup driven by a 3D physics engine. Assemble a crack squad of sports athletes and use their unique shot styles and abilities to score goal units and demolish the opposing team.
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 82% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Slam Dunk Touchdown

 

Về trò chơi này

Super Slam Dunk Touchdown is a retro styled, local multiplayer, couch-competitive, all-sports mashup driven by a 3D physics engine. Assemble a crack squad of sports athletes and use their unique shot styles and abilities to score goal units and demolish the opposing team. American football players tackle, soccer players steal, roller derby players skate and everybody dunks! Battle for control of baseballs, basketballs, bowling balls, tennis balls, and more. Configure your matches your way, and play with up to six players locally, 3-on-3. Watch out for banana peels, streaking fans and ice resurfacing trucks, not to mention the opposing team!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Pentium® IV or AMD® equivalent at 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX9 (shader model 2.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 120 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Soundcard required for sound
  • Ghi chú thêm: Local multiplayer only. Analog game controllers are HIGHLY recommended.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...