Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Polychromatic is a physics-based arcade shooter with a pop of color.
Đánh giá chung:
Tích cực (17) - 94% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Polychromatic

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

-75%
$2.99
$0.74

Gói chứa trò chơi này

Mua Polychromatic Deluxe Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: Polychromatic, Polychromatic - Soundtrack

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc trong

 

Về trò chơi này

Polychromatic is a physics-based arcade shooter with a pop of color. Take on waves of enemies in multiple game modes while competing for a top spot in the leaderboards against your friends or the entire Steam community. With dynamic gameplay, a unique flat geometric art style, and exhilarating soundtrack, Polychromatic is the arcade shooter experience players have been waiting for.

For the best experience, a gamepad is recommended.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...