ข่าวสาร แล็บ Steam
Create a civilization capable of stopping a meteor without destroying the ecosystem in the process.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (45) - 48% จาก 45 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (2,327) - 73% จาก 2,327 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
6 ก.พ. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

เหตุใดจึงเป็นช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Eco is a community-based game; the players develop laws, government, and an economy to determine the success of their world. We need extensive playtesting to get the balance of our core features just right. Early Access is the perfect fit for finding an audience for this while also funding additional development.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“We plan to be in Early Access for 1 year.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version of Eco will contain complete versions of the following:

 • A Fully fleshed out and balanced tech tree
 • A player-enforced law and governance system
 • Community mod support and API

Of course, a large bulk of the improvements will come from balancing the existing core mechanics.”

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“Eco completed a successful Kickstarter in 2015, and has been 3 years in development.
The game is playable and contains the following features:

 • Online multiplayer
 • Single player
 • A server package for players to host and run their own games
 • Procedurally generated worlds
 • Over 30 different craft tables, with hundreds of recipes
 • A simulated ecosystem with dozens of unique species
 • Driveable Vehicles
 • Player-run economies and trade systems
 • A nutrition system where players must manage their caloric intake
 • A quest-like contract system where players can create tasks and missions for other players
 • A Programmable law system where players can propose and vote on allowable actions in their world
 • A web interface to view simulation data from the worlds that you play on

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Price will not change when we leave early access.”

คุณกำลังวางแผนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาของคุณอย่างไร?

“We engage with the community in several places; On Steam forums, Discord, and Facebook.

Most actively, we engage on our public discord, where the development team talks directly with the community to discuss ideas, bugs, and solutions. We solicit feedback actively and engage directly with players. We also share source code with our dev-tier backers who can contribute.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (75)

19 มิถุนายน

Version 0.8.2.0 released!

Vivox Proximity voice chat


We added Vivox proximity voice chat to the game. Now you can talk with your fellow citizens about the latest news, in town debates or just barter with them directly. The chat is based on proximity, so you’ll only hear people that are near to you. Of course, you can also disable the voice chat completely or mute specific players. With that, we also introduced a new face animation for people talking.

Reworked controls for vehicles

On popular request we have improved and redesigned the controls for the excavators and skid steers and made sure they are explained understandably. The excavator got a new UI toolbar, you can look around freely in both skidsteer and excavator now, the skidsteer tool is now activated by default when you mount it and we changed how the general controls work. They also should work much better than before for mining purposes, though they still need some further polish.

Performance
Demo video https://drive.google.com/file/d/1EhzRYzZvCyR5GJHY9CGsvesuh8TuSiA7/view

Being well aware of the performance problems we have done a lot of work to improve the matter. Starting with this update you should see highly increased performance in chunkloading, especially for faster computers, so driving with a truck should no longer make you fall through the world. We also fixed several potential causes for memory leaks and performance should no longer degrade as much over time as it did in the prior version. We also improved performance when loading the minimap, claiming land and closing the map while it is still loading. We still have quite a way to go, which we’ll do in the next update 8.3 and all the updates thereafter.

Improvements

 • Added command “/addimpacthours <hours>” to control meteor impact time after the world was started, both positive and negative values are possible.
 • Added explaining tooltips to graphics settings.
 • Added a shortcut for starting a new world.
 • The configuration option “MeteorImpactDays” now changes the remaining time for the meteor to impact even after world creation.
 • Improved buy / sell notifications to reduce confusal.
 • Removed the “where item is” condition for “Drop Garbage” due to being irrelevant and potentially causing crashes.
 • Added a few facial expression emotions, like /smile.
 • Configuration files are now no longer overwritten, instead a template config file is delivered that contains all the current existing config variables.
  • WARNING: This could lead to steam removing existing configuration files once, please backup your configuration files!
 • Increased the range you can shoot animals.
 • Improved the error message that shows when the account is temporarily blocked due to too many login attempts, disabled or not eligible to play Eco.
 • The mining tutorial can now be completed by mining either Sandstone, Limestone, Shale or Granite.
 • The food tutorial now checks for nearby food and adapts to the food sources available in the area of the player.
 • Added a hit memory for pickaxes, they now remember the last 5 hitted blocks to track mining progress on those.
 • Local save games are now sorted in descending order from the most recently to the least recently played.
 • Added an error message when trying to generate a world with invalid dimensions.
 • Campfires and Workbenches can now be crafted at a workbench to avoid a potential progression lock.
 • Otters now provide a carcass instead of meat.
 • Improved IP validation for direct connect.
 • Lavish talents now apply to crafting projects immediately after selecting, it is no longer needed to remove and restart the crafting projects.
 • Eco now automatically selects which server binary to use depending on world size to prevent out of memory issues when loading large local worlds.
 • Holding the start camp will now show the deed overlay to give new players more information on where a good, unused location would be.
 • Filters set in the minimap will now save and be displayed when the minimap is reopened.
 • The configuration option “DisplayAdminCommands” now has several levels:
  • None: No admin command logging or display in the chat. (Same as “false”)
  • LogFile: Logging admin commands to a file.
  • LogFileAndNotifyAdmins: Logging admin commands to a file and notify admins in the chat.
  • LogFileAndNotifyEveryone: Logging admin commands to a file and display them to everyone in the chat. (Same as “true”)
 • The configuration option “MaxRepFromOnPerson” is now correctly called “MaxRepFromOnePerson”.
 • Property claims can now be used as a backing item in the mint.
 • You can now specify a bank account into which the minted funds should go.
 • Fish traps now must (and can!) be placed underwater to function.
 • Choosing a skill will now show a warning that the skill can not be refunded after it has been chosen.
 • The bed in the starter camp can now be used to sleep.
 • Increased spawn rates of bisons and most desert plants.
 • Removed the display of no longer available species due to the removal of the wetlands.
 • The configuration option “RequireAuthentication” has been removed as it was intended for debugging and caused steam players to be displayed as long hashes.
 • Alt-Enter switching to fullscreen now restores the previously used fullscreen mode.
 • Exclusive fullscreen mode now constrains the mouse to the game window.
 • Improved avatar walk animation while moving slowly.
 • Improved avatar moving and tool blending in general.
 • Vehicles will now display “Drive” instead of “Use” as action.
 • Ramps are now carryable items and have a weight.
 • Ramps can now be placed underwater.
 • Ramps are now picked up as a whole again by using a hammer or a shovel (for dirt roads only).
  • This fixed several issues with laws regarding roads and ramps as well as a balance issue (crafting ramps, placing and digging up roads from them was cheaper than producing roads).

Bugs fixed

 • Fixed a crash related to the chat.
 • Fixed tree parts loosing their targetability and becoming unchoppable.
 • Fixed an issue that caused graphs in the web interface to be incorrect.
 • Fixed several issues with stockpiles that allowed duplication of items.
 • Fixed bank and registrar not having room requirements.
 • Fixed an issue with the object filter when left clicking a stockpile with a pickaxe.
 • Fixed an issue with authentication on objects when trying to move items via a tool instead of using the GUI.
 • Fixed an issue that caused the player to not be able to pick up items with left click while holding a hammer.
 • Fixed a crash that could occur when editing the store list.
 • Fixed line breaks not showing in law descriptions.
 • Fixed an issue that prevented to propose a law when “redefine districts” was selected and then deselected.
 • Fixed an issue that caused item icons in contracts to not show when not using english as game language.
 • Fixed an issue that caused white sparkles to appear.
 • Fixed an issue that allowed the player to see distant terrain through unloaded chunks.
 • Fixed an issue that caused the crane to be not synchronized between players in multiplayer.
 • Fixed an issue that could cause a redirect to a non existing page after proposing a law.
 • Fixed an issue with harvest contracts that caused the deposit marker to be missing.
 • Fixed an issue that caused the chosen currency in world objects to reset to the world's default currency.
 • Fixed an issue that caused miners to only consume calories when the block was destroyed. Now they consume calories on every hit. This also applies to the durability of pickaxes.
 • Fixed an issue that caused the excavator to be unable to move when re-fueled while driving.
 • Fixed a rare issue that could cause the house value tooltip to show no contents.
 • Fixed an issue with bad looking shadows.
 • Fixed several server crashes that could occur due to concurrency.
 • Fixed the “Focused Work Flow: Milling” talent.
 • Fixed a crash that could occur when two people try to move the same item at the same time.
 • Fixed an issue that caused certain talents to not affect certain recipes they should affect.
 • Fixed an issue that caused tall grass to not be removed when digging with an excavator.
 • Fixed an issue that caused the ping to be displayed as infinite or a negative number.
 • Fixed an issue that caused the player to be able to accept more than one of the same repeatable contract at once.
 • Fixed an issue that caused the authorisation dropdown being unusable after unclaiming and reclaiming a property.
 • Fixed an issue that caused all servers to have the mods of one server when multiple servers are hosted on the same machine and all are started at the same time.
 • Fixed an issue that caused the mouse to no longer be usable when pressing “ESC” while the language selection dropdown is opened.
 • Fixed an issue that prevented to add multiple clauses to a law when the server language was not set to english.
 • Fixed an issue with worlds that contained non-english characters in their name.
 • Fixed a crash that could occur when the client login failed.
 • Fixed an issue with the Lavish and Frugal talents, they now will apply to tables that have the most recipes requiring the talents skill
 • Fixed an issue with Lavish talents, they now correctly reduce the resources needed to craft.
 • Fixed an rounding error that occured for some recipes.
 • Fixed an issue with the display of the world objective when it was too long.
 • Fixed an issue with text on skill bars, they now will always take one line.
 • Fixed an issue with a missing sound when hitting a mineable block.
 • Fixed an issue with flickering blocks during blocks which can’t be removed in one hit.
 • Fixed an issue where tools were not correctly displayed in third person mode, they also will now display immediately after switching to third person mode.
 • Fixed an issue that caused players to get stuck inside trees when the tree loaded after the player already stood on its place.
 • Fixed an issue with switching to windowed mode, resolution settings are now correctly applied.
 • Fixed several issues that allowed to take more items from a distribution station than allowed or to take items from it despite the age requirement for the player account was not met.
 • Fixed an issue that caused the player to stay in record mode until the game was restarted when /record was used while in fly mode.
 • Fixed an issue with the field of view of the meteor tutorial video when replaying it.
 • Fixed an issue that could cause the currency dropdown lists to no longer be synchronized with the available currencies.
 • Fixed an issue that could cause rooms to no longer be considered room when adding or removing objects nearby.
 • Fixed a rare crash related to world objects consuming liquid.
 • Fixed an issue with shift-scrolling on Mac OS.
 • Fixed rubble playing Portal 2.
 • Fixed an issue that caused trees to vanish while in fast-forward mode or sleeping.
 • Fixed screen settings not always applying during startup.
 • Fixed an issue that caused inserted fuel to go to the storage instead of the fuel tab for some vehicles.
 • Fixed an issue with UI scale that caused crafting numbers in recipes to be offset and therefore unreadable.
 • Fixed an issue with corrupted configs that caused the camera to be unable to move.
 • Fixed an issue that caused the player to teleport up a bit when digging and placing dirt.
 • Fixed an issue with the house value calculation when adding or removing rooms.
 • Fix an issue that allowed ramps to be placed without checking occupancy.
 • Fixed an issue that caused the world to convert to a new format even though there is no new format.
 • Fixed an issue that could cause the world to corrupt when commands like /level were used.
 • Fixed an issue that caused combustion generators to produce sewage when not operating.
 • Fixed an issue with excavators that could cause them to behave like a ragdoll.
 • Fixed several issues with water pipes, causing incorrect flow.
 • Fixed an issue that caused the wrong currencies to show for clients in an exchange.
 • Fixed an issue that caused new old growth redwood trees to appear.
 • Fixed an issue with placing and removing blocks underwater.
 • Fixed an issue with a talent in the self improvement skill that didn’t grant as much increased carry weight as intended.
 • Fixed an issue with the scrollbar in the skills window.
 • Fixed several issues with localization, especially missing strings.
 • Fixed an issue that caused the species dropdown to not function correctly on servers using a different language than english.
 • Fixed an issue that caused the water filter to work and generate compost permanently despite no linked sewage generating objective was actually active.
 • Fixed an issue that could cause garbage bags to not convert into garbage blocks.
 • Fixed an issue with using shortcuts to move items that lead to permissions not being respected in the distribution station and contract storages.
 • Fixed an issue that caused the sweeping hands talent to also apply to vehicles. (We might introduce a specific talent for vehicles later on!)
 • Fixed an issue that could cause the minimap to not show, instead only the filters were displayed.
 • Fixed an issue with laws that could cause clients to crash and being unable to reconnect to the server.
 • Fixed an issue that caused the information about what will be pickuped when targeting a stockpile to not be available when holding a tool in your hand.
 • Fixed an issue that cause the player to be put into a not fully generated map when he pressed the tab button before world generation was completed.
 • Fixed several minor UI issues.
31 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

5 มิถุนายน

World Environment Day Sale

Hey everyone,
for the first time ever, Eco is on sale in Steam. Get your 10% discount while the sale lasts and support charitable organisations with your purchase.
46 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

บทวิจารณ์

“Eco is one of the most ambitious and original concepts I've seen in a while.”
Jeffrey Matulef, EuroGamer

“Number 1 game of 2018...Eco is a revelation...it made me realize that games are actually crucial for understanding our relationship to all kinds of natural and man-made systems. The thing that gives me chills is that I think it is only in games that we can play with economic systems. And I walked away from my experience in Eco feeling like I learned so much even though we had no instructor. No one was connecting the dots for us. We simply learned through play.”
Jeff Grubb, Venture Beat

เกี่ยวกับเกมนี้


Enter the world of Eco, a fully simulated ecosystem bustling with thousands of growing plants and animals living their lives. Build, harvest, and take resources from an environment where your every action affects the world around you. An imminent meteor strike threatens global destruction. Can you save the world without destroying it in the process?

Construct buildings and towns, tend to your farm, hunt wildlife, build infrastructure and transportation, craft clothing, build power plants, and research new technologies. Specialize in a craft and trade your goods to other players. Develop your civilization and sculpt your planet.

As your civilization grows, you’ll need to analyze data from the simulation; evaluating the impact you have on your world. Use this data as evidence in proposed laws, restricting harmful activities without disrupting the advancement of technology. Balance your individual needs with the needs of community, all while maintaining the state of the ecosystem. The future of your world is in your hands.


Every organism in Eco exists as part of a detailed simulation; a disruption in one species can have cascading effects across the planet. Chop down all the trees, and habitats for creatures will be destroyed. Pollute the rivers with mining waste, and your farms will become poisoned and die. The ecosystem supplies the resources you and your community will need to stop the meteor. Manage your pollution, mining waste, hunting, and resource collection to balance your effect on this system.


Eco is built on a rich ecological simulation. All the data generated from the interaction of plants, animals, climate, and players can be searched and analyzed using in-game graphs and heat-maps. Use the collected information as scientific evidence support to proposed laws. The ability to successfully debate using scientific evidence is your greatest weapon against the destruction of your world.


Establish and maintain your own set of laws and government, which are enforced automatically by the game. Draft a proposal to limit clear-cutting in a protected forest, incentivize green energy solutions over fossil fuels by providing tax subsidies and penalties. Participate in elections for world leadership, allowing you to set tax rates and allocate community money. Use a programmable law system to make dynamic and flexible rules for the community, passing them by vote. Construct a wide variety of governments; from tightly-regulated dictator-states, to tax-and-spend subsidy programs, or even lawless communities relying on trust.


Your skills increase based on your food and shelter. By consuming a highly nutritious variety of food and building an elaborate home you will rapidly increase your skill points. Skill points can be spent on skills like farming, hunting, trade, engineering, research, and more. Contribute to the greater good while increasing your own personal success.


In the player-run economy, you achieve the most when you specialize and trade both goods and services. Create stores to buy and sell goods you need asynchronously with other players. Setup contracts within the game’s quest-like labor market, soliciting other players to perform specialized work for you in exchange for payment. Build complex crafting machines and charge a fee for players to use them. A thriving economy in Eco can be both a powerful tool for progress, or a dangerous threat to the environment.

To grease the wheels of commerce, you can create your own currencies, backed by fiat or by resources. Manage the value of your currency relative to others by setting exchange rates at asynchronous currency exchanges. Sell items at stores and collect credit from other players. Eco is designed for rich asynchronous play, allowing many players of many disciplines to contribute to one another’s goals at separate or simultaneous times.


All of the world’s resources originate from its environment, which is affected by your actions. While a meteor looms over head — set to strike the planet in thirty days — a more subtle threat grows from player-interaction with the environment. Without careful attention, ecological destruction can destroy civilization before the meteor even strikes. To ultimately succeed, you and your community will need to use the tools of government and economy to find a balance between progress and protection.

Included Features
 • Online Multiplayer - Collaborate online with a community of players.
 • Local Singleplayer - Build your own world, with the option to invite friends.
 • Dedicated Server Included - Host your own Eco worlds.
 • Over 30 different craft tables, with hundreds of recipes.
 • Hundreds of items, skills, craft tables, and building blocks.
 • A simulated ecosystem with dozens of unique species.
 • With limited carrying capacity, players must create vehicles and networks of roads to transport materials.
 • Create your own backed or fiat currencies, using them as a means of exchange in the economy.
 • Build stores where you can sell your excess items for a profit.
 • Eat varied and nutritious food and build ever larger homes to increase your skills.
 • Create contracts for jobs that you would like players with different skill-specialties to accomplish for you. Take on contracts from other players that need the skills you possess.
 • Design laws using programmable template system to protect your world or increase your profits, enforced by the game if ratified by the population.
 • Run for election and make decisions that affect the globe.
 • View and compile rich data from the simulation and use it to argue for group decisions.
 • Claim land as your own property, and share access rights.
 • Give and remove reputation from other players.
 • Find a balance between progress and protection, between individual needs and those of the group, succeeding or failing together.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิกส์: NVIDIA GeForce GT 440 or AMD Radeon HD 5850 or Intel HD Graphics 4000 with 512 MB
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX®-compatible
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2300 or AMD Phenom II X4 940 or better
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิกส์: NVIDIA GeForce GTX 570 or AMD Radeon HD 7750 with 1 GB VRAM or better
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 2 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX®-compatible

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...