Try and survive in the world of Nomad. Build a base and protect it from raiding players. Scavenge food, weapons and medical supplies across the island. Team up with others and make a base. Make your mark on the world of Nomad.
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (57) - 57% trên 57 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (3,626) - 58% trên 3,626 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early access allows us to gather feedback and suggestions from the community to help make the game more enjoyable for everyone. It's also an important part of the development process because it allows players to file bug reports that we've missed.

Experience Nomad through it's development process and be a key role in the development of the game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We're hoping to be fully out of early access within a year. This is subject to change due to community input.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full game will feature better graphics, complete feature sets, new mechanics and improved performance.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Nomad is completely playable with lots of content.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“No, it will remain as Free to Play.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We are hoping to involve the community by gathering feedback, ideas and suggestions via the community hub.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Nomad

Chơi miễn phí
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (151)

17 Tháng 3

0.996.13 is now live!

Hello survivors!

New update for Nomad just released, changelog below:

 • Map models now have Impostors LOD, should see a huge performance increase
 • Fog distance in storms decreased
 • Fog distance in heavy fog decreased
 • Mouse sens and LOD level now formats to 2 decimal places in options
 • You can now whisper other players by doing /w <id> <msg> (find the ID of a player by doing /players)
 • Weather chance to rain and storm reduced
 • Cleaned up world colliders left over by Gaia
 • You can no longer use voice chat when an admin has muted you
 • Steam authentication screen will now output errors better
 • Steam authentication screen now has an "Exit to Desktop" button
 • You can only do /kill every 5 minutes now
 • Connecting UI text changed
 • Safe zone protection removed from trader tents
 • Cleaned up supply helicopter spawn points
 • Sprays will now delete after 2 hours
 • Fixed a bug that caused nodes and barrels to spawn the incorrect amount
 • Server will no longer spawn barrels and nodes under water
 • Water impacts added

All servers have been wiped due to this update.

Keep up to date with news by joining our Discord server at: https://discord.gg/znpKqsb
0 bình luận Đọc thêm

13 Tháng 3

0.996.12 is now live!

Hello survivors!

A new version has been released! Changelog below:

 • Fixed character animations
 • Sprays can no longer be sprayed on doors
 • Fixed a inventory exploit
 • Occlusion added
 • Fixed a bug when players dies when editing a sign
 • Fixed a bug when a player selected 130% health talent, incoming damage set the player health to 50% then applied damage.
 • Fixed a bug when a player selected 130% health talent, it set everyone on the server to have 130% health
 • Fixed a bug when a player selected 130% health, it gave only 120% health initially
 • You can now repair and upgrade wooden shutters (wood > stone > metal)
 • You can now destroy window shutters using the interact menu
 • Dew Catchers will no longer work indoors
 • Added better deletion checks on Workbenches that are placed within objects
 • Fixed a bug with muzzle flashes on weapons showing by default
 • Fixed a bug with stairs not properly deleting after it cannot attach to foundations
 • Fixed a bug with fog not properly adjusting in a storm
 • Fixed a bug with 15% increased damage talent not actually applying 15% increased damage
 • Added rain effects
 • Server admins can now do /weatherstorm /weatherrain and /weatherclear in chat
 • Removed weather panel from admin menu, use chat commands
 • Buffed window shutters health
 • Fixed bug when players are under the map not taking damage
 • Unloading objects when disconnecting is now twice as fast
 • Barrels will no longer delete after 10 minutes
 • Mining nodes will no longer delete after 10 minutes
 • Punching window shutters with fists no longer does damage
 • Cleaned up Nightvision Goggles shader
 • Failing to upgrade or repair a structure will now output what material is missing from your inventory
 • FOV in admin cam has been increased to 80, up from 60
 • You can now hide admin cam GUI by pressing H
 • You can now use the remove hammer via the admin cam (O to enable it)
 • Cleaned up UI
 • Added zombie counter back to main menu
 • Destroying barrels now give reduced XP
 • Optimized some server side scripts, should see better server performance
 • Fixed a bug that caused servers to shut down when loading large server data files
 • Using -name in server run params will now work again
 • Closing down the server will now close all running instances of Nomad.exe. This will help server owners having no access to Task Manager

Official servers have not been wiped due to this update.

Keep up to date with news by joining our Discord server at: https://discord.gg/znpKqsb
1 bình luận Đọc thêm
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Nomad is a sandbox survival game. Hunt, craft, kill and survive! Find food, drink, weapons, ammo and medical supplies - or craft them! Build a base to protect yourself but also remember to protect the base from raiding players.

Explore
Set years after an apocalypse, the world is over grown, broken and abandoned. Explore the massive 2kmx2km island to find gear and loot to aid in your survival.

Survive
Survival is key. Hunt for food and drink across the island, or simply kill others for it. Scavenge for medical items to heal broken bones and deep wounds.

PVP
Find weapons and ammo and hunt down other players. Be that bloodthirsty bandito, or be a hero helping others - it's entirely up to you.

Base Building
Create your own bases by chopping down trees for wood. First create your foundation and snap walls, windows, doorways and ceilings to it. Add a door and lock it.. Place a workbench so that other players cannot build in the surrounding area. Make sure your workbench is hidden as other players can use it. Upgrade your wooden base to stone, by going out and mining with a pickaxe.

Farming
Find and collect packet of seeds around the world then use them to make your very own farm. Farming brings any benefits so make sure it's well protected.

Sleepers
We all have to sleep sometime. In Nomad, disconnected players will sleep on the floor so make sure you are in a safe, protected area when logging off.

Host your own servers
Host your own server directly in game or use the stand-a-lone server located at your Nomad Steam install directory.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 3 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...