Trap Them revolves around demanding puzzle gameplay about outsmarting and trapping the enemies while avoiding getting trapped yourself. Collect all the crystals without getting caught by the RoboTTech robots while exploring the depths of the mountain.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (14) - 78% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Trap Them

Gói chứa trò chơi này

Mua Trap Them Deluxe Bundle

Bao gồm 2 vật phẩm: Trap Them, Trap Them - Sniper Edition

 

Đánh giá

“The game demands both creativity and intellect in great amounts. But even more importantly, the game demonstrates a uniqueness highly uncommon today, it isn't derivative in the least. " TrapThem" may be the greatest puzzle-sensation since "DROD".”
10/10 – Schtolteheim

“it really makes thinking fun and boy does it feel rewarding. Even if you are not so much into puzzles Trapthem might get you into them.”
10/10 – Vernunftmensch

“Most of the levels demand creative solutions which make puzzling over them really fun. If you like to explore the astonishing combinational depth of good matching gameplay elements in over 100 Levels TrapThem is the right game for you.”
10/10 – TimeToThink

Về trò chơi này

Trap Them is an inventive and refreshing action puzzler! It revolves around demanding puzzle gameplay about outsmarting and trapping the enemies while avoiding getting trapped yourself. Collect all the crystals without getting caught by the RoboTTech robots while exploring the depths of the mountain. This game introduces innovative block physics and all main mechanics early on instead of accumulating new systems you have to learn. So the challenge is to get better in what you are already using.

Features & Properties


 • 60 fps and clockwork perfect game mechanics
 • Innovative block physics
 • Wide variety of challenges (puzzle, action, mixed)
 • Multiple solutions rewarding player's creativity
 • Extremely challenging puzzles in the later stages of the game
 • 100+ caves to explore
 • Ideal Xbox (Xinput) gamepad support
 • Rebindable keys/buttons

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WindowsXP
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX9 GPU
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...