After a tenuous peace between the four races of Broccion, the world is at war again, seeking leadership. Players take up arms for their guild and for their nation to battle for land, resources, and victory.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (489) - 71% trên 489 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg02, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Karos Returns không còn được bán trên Steam.
 

Về trò chơi này

Game Summary:
After a tenuous peace between the four races of Broccion, the world is at war again, seeking leadership. Players take up arms for their guild and for their nation to battle for land, resources, and victory. Choose from four races (Human, Shadow, Seroine, and Vaneese Human) and seven classes (Mystic, Bow Mistress, Blader, Paladin, Rogue, Sorceress, and Gunner), then gain experience to grow into an advanced class, and Fletta to improve your abilities.

Unique Features:
- Fletta System that allows unique class customization
- Explore the dozens of cities and territories in Asmara
- Guild Warfare: None-siege Type Battle Modes Castle Siege, Mine Takeover, and more
- Crafting System: Forge powerful armor sets through hunting, fishing, and mining
- Arena System with unlimited Arena Matches

Game Outline:
Players fight their way through quests, guild clashes, large-scale PvP action and castle sieges to bring peace to the fantasy world of Asmara. Players can choose from four races (Human, Vaneese Human, Seroine and Shadow) and seven classes (Bow, Mystic, Mistress, Paladin, Blader, Rogue, Gunner, and Sorceress). In addition to the traditional experience-point-based leveling system, Karos Returns features the Fletta system that can be used to increase stats, give buffs, buy resources and enchant items. Furthermore, open world PvP adds a morality system to the game, providing an even deeper level of customization for online gamers.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel Core TM 2 Duo E6700 (2.66Ghz)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce FX 6200 / Radeon 9600
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core TM 2 Duo E6700 (2.66Ghz)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce FX 6200 / Radeon 9600
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...