Cửa hàng điểm Tin tức Labs
LOOP is a tranquil puzzle game, with a unique, simple, meditative feel. Inspired by Zen philosophy, the minimal UI has no timers, move limit or score; allowing you to just relax and focus. Includes over 1 BILLION Levels and a colour blind mode.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (115) - 96% trên 115 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua LOOP: A Tranquil Puzzle Game

 

Đánh giá

“It is properly relaxing, every piece of it meditative and calming.”
Ben Barrett, Rock Paper Shotgun

“This is looking to be an excellent, calming, and stylistic game to look forward to in the near future.”
Jess Leigh, Indie Love

“John Cullen has created a soothing, simple, intentionally meditative experience.”
Kurt Indovina, Indie Game Magazine

Về trò chơi này

LOOP is a tranquil puzzle game, with a unique, simple, meditative feel.

Now includes a level generator with a possible 1 BILLION levels.

Complete each level by swapping the hexagon pieces until all the lines link up, revealing the final pattern.

Later levels introduce spinning pieces and colour changing pieces also!

Inspired by Zen philosophy, the minimal UI has no timers, move limit or score; allowing you to just relax and focus.

Includes 100 Levels and a colour blind mode.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 10.10 / SteamOS
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...