Battle against rival fantasy armies in this fast paced turn based strategy game. Fight powerful bosses while you hunt for treasure in dungeon mode, play through over one hundred single player missions in campaign mode, or match wits against your friends in multiplayer.
Đánh giá chung:
Trái chiều (57) - 42% trên 57 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg01, 2007
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Crossfire: Dungeons

Mua Random Thoughts Collection BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Crossfire: Dungeons, Diib's Dilemma, Ghostie Quest

-20%
$6.37
 

Về trò chơi này

Battle against rival fantasy armies in this fast paced turn based strategy game. Fight powerful bosses while you hunt for treasure in dungeon mode, play through over one hundred single player missions in campaign mode, or match wits against your friends in multiplayer. Simple one-click per unit control scheme takes minutes to learn, while the in-depth army building and game strategy keeps you coming back for more. 6 different armies to master each with unique units, strengths and play styles. A fantasy themed game inspired by classic board games like Chess, Stratego and Battleship.

Key Features

 • Six unique armies (Humans, Elves, Dwarves, Lizardmen, Undead and Skitterlings)
 • Roleplaying dungeon mode allowing you to build a party over time and delve into randomly generated levels
 • Four unique and powerful bosses
 • Collect treasure to buy new units and boost your coffers
 • Five different campaigns with multiple endings for each campaign
 • Branching campaign mission structure
 • Includes dedicated server software
 • Pre-generated forces if you like to get straight to the action, or take the time to spend your money to customize your own force
 • Supports multiplayer with a friend with customizable game settings
 • Dynamic fog of war
 • Simple to use one-click control scheme
 • Includes all of the content from Crossfire: The Northern Campaigns

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or newer

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...