Kingdom is a 2D sidescrolling strategy/resource management hybrid with a minimalist feel wrapped in a beautiful, modern pixel art aesthetic.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (42) - 92% trên 42 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (5,197) - 87% trên 5,197 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise 👑 Kingdom Series 👑 trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Kingdom: Classic

Mua Kingdom Imperial Collection BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Kingdom Two Crowns, Kingdom: Classic, Kingdom: New Lands, Kingdom Two Crowns: OST

-30%
$32.86
 

Đánh giá

“Kingdom is a fantastic example of what can be accomplished with minimalism.”
IGN

Về trò chơi này

Wise Rulers know their kingdom will fall,
Brave Rulers do not despair.
Great Rulers know their riches can rule,
And spend every coin with great care.


In Kingdom, each coin spent can tip the balance between prosperity and decay. Attend to your domain, border to border, or venture into the wild to discover its wonders and its threats. Master the land, build your defenses, and when the darkness comes, stand with your people, crown on your head, until the very end.

Gameplay
Kingdom is a 2D sidescrolling strategy/resource management hybrid with a minimalist feel wrapped in a beautiful, modern pixel art aesthetic. Play the role of a king or queen atop their horse and enter a procedurally generated realm primed to sustain a kingdom, then toss gold to peasants and turn them into your loyal subjects in order to make your kingdom flourish. Protect your domain at night from the greedy creatures looking to steal your coins and crown, and explore the nearby, mysterious forests to discover curious and cryptic artifacts to aid your kingdom.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Snow Leopard (version 10.6)
  • Bộ xử lý: Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 320m (or equivalent)
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Mavericks (version 10.9)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Steam OS or Similar
  • Bộ xử lý: Dual Core
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Steam OS
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ 👑 Kingdom Series 👑

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...